ČLÁNOK
Akcionári posilnili dozornú radu v SES Tlmače
2. júna 1999

Na riadnom valnom zhromaždení Slovenských energetických strojární, a.s., Tlmače (SES) akcionári odsúhlasili hospodárske výsledky za rok 1998 a návrh na rozdelenie zisku za minulý rok, ktorý je určený na doplnenie rezervného fondu a na úhradu straty z minulých období. Akcionári schválili aj zmenu stanov spoločnosti, pričom najdôležitejšie zmeny sa týkali presunu kompetencií na dozornú radu spoločnosti. Agentúru SITA o tom informovala Daša Pavelková z agentúry Media In. Valné zhromaždenie SES Tlmače sa konalo 27. mája tohto roka.
Predsedom dozornej rady spoločnosti sa stal Pavol Bobok, podpredsedami Štefan Ižold, Ján Kukučka, Juraj Rečka, členmi Jaroslav Valentíni, Jaromír Trunda a Peter Vesel. Za zamestnancov je to Dagmar Kazíková a Ján Páleník. Posledného člena dozornej rady zvolia zamestnanci spoločnosti vo voľbách.
Novým generálnym riaditeľom a súčasne aj predsedom predstavenstva sa stal Vladimír Haško, ktorý v tejto funkcií vystriedal Š. Ižolda. Ďalšími členmi predstavenstva sú Viliam Ondrašík (podpredseda), Vladimír Adamec, Ján Szebellai a Miloš Ďurovič.
Zoskupenie spoločností SES Tlmače uzatvorilo rok 1998 s hospodárskym výsledkom pred zdanením vo výške 55,7 mil. Sk pri celkových výnosoch 8,6 mld. Sk a nákladoch 8,5 mld. Sk. Tržby dosiahli 3,3 mld. Sk, čo znamená 22 % prekročenie plánovanej hodnoty 2,7 mld. Sk. Samotná akciová spoločnosť SES Tlmače eviduje pritom hrubý zisk 72,4 mil. Sk. Po zohľadnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek vznikla podniku možnosť umoriť stratu z roku 1995 vo výške 61,8 mil. Sk.
SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. SES realizujú výrobu, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení najmä pre elektrárne, presadili aj v oblasti fluidných kotlov používaných v paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách. Ďalšie obchodné aktivity smerujú na oblasť dodávok aparátov pre chemický, petrochemický a plynárenské priemysel. S 4 255 zamestnancami sú SES Tlmače najväčšou výrobnou spoločnosťou v Nitrianskom kraji. Skupinu podnikov SES tvorí spolu 12 dcérskych spoločností, ktorých zakladateľom je SES, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS