ČLÁNOK
Akcionári IRB schválili zníženie základného imania banky
9. septembra 1999

K tomuto kroku pristúpili po júlovom zvýšení imania o 5,7 mld. Sk na 8,7 mld. Sk. Znížením imania bude vysporiadaná strata IRB za roky 1997 a 1998 vo výške 7,766 mld. Sk. Zvyšná čiastka – 428,5 mil. Sk bude dočasne preúčtovaná do kapitálových fondov a bude použitá na pokrytie straty vykázanej za rok 1999.

Zníženie sa uskutoční znížením nominálnej hodnoty akcií z 1000 Sk na 58 Sk v prípade prvej emisie v celkovom objeme 3 mld. Sk a z hodnoty 10 mil. Sk na 580 tis. Sk v prípade druhej emisie v celkovej výške 5,7 mld. Sk. Proces znižovania základného imania IRB sa začne realizovať následne po zapísaní zníženého základného imania do obchodného registra. IRB potom požiada Ministerstvo financií SR o zmenu v náležitostiach emisií, t.j. zníženie menovitej hodnoty verejne obchodovateľných akcií. Potom bude zabezpečené zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií na meno IRB, a.s. v Stredisku cenných papierov SR.

Akcionári ďalej schválili, že hlasovacie právo patriace akcionárovi závisí od počtu ním vlastnených akcií pričom na každú jednu akciu v hodnote 58 Sk pripadá jeden hlas a na vlastníka druhého druhu akcií tisíc hlasov.

Júlové zvýšenie základného imania sa uskutočnilo rozhodnutím mimoriadneho valné zhromaždenie IRB. Upisovateľom akcií bolo MF, pričom prostriedky získalo z fondov Národnej banky Slovenska. Podiel MF SR v IRB sa tak zvýšil na približne 66 % a podiel Slovenskej poisťovne klesol na približne 23 %.

Na vykrytie strát by malo okrem zníženia imania banky slúžiť aj odpísanie rezervných a ažiového fondu vo výške 0,9 mld. Sk. Po doriešení zúčtovania straty banky by sa malo rozhodnúť o vstupe strategického investora. Záujem o kapitálový vstup už prejavila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Posilnila by banku s menším podielom a následne by pomohla nájsť strategického investora. Podľa augustového vyjadrenia núteného správcu Vladimíra Hromého vzrástli šance na predaj banky po tom, čo vláda schválila prevod klasifikovaných úverov do Konsolidačnej banky a vyrovnanie straty na úkor základného imania. „Pred prijatím tohto uznesenia prezentovali skutočný záujem len asi traja investori. Ostatní totiž požadovali vyriešenie týchto dvoch okruhov,“ uviedol.

Súčasťou reštrukturalizácie banky je prevod úverových aktív IRB za bytovú výstavbu, JE Mochovce a príslušného redistribučného úveru do Konsolidačnej banky, š.p.ú., Bratislava (KBB). Tento prevod schválila NBS v polovici augusta. KBB v pondelok oznámila, že minulý týždeň podpísala zmluvu s IRB o prvom prevode úverov IRB na družstevnú bytovú výstavbu objeme 8,7 mld. Sk. KBB tiež vyslovila pripravenosť prevziať aj úvery poskytnuté Slovenským elektrárňam, zatiaľ však nebol stanovený objem týchto úverov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS