ČLÁNOK
Akcionári investičného fondu Tatra kupón fondu, a.s., Bratislava (TKF) odvolali na štvrtkovom mimoriadnom valnom zhromaždení troch členov Dozornej rady spoločnosti.
3. novembra 1997

Akcionári vlastniaci 47,1 % základného imania podľa jeho slov vymenovali aj nového člena dozornej rady, ktorým sa stal šéf oddelenia treasury v Tatra banke, a.s., Bratislava Stephens Timothy. „Ďalšiu personálnu zmenu, odvolanie predsedu predstavenstva, prerokujeme na zasadnutí predstavenstva,“ informoval J. Strapek. Podľa jeho slov dôjde k odvolaniu predsedu predstavenstva z dôvodu vzniku konfliktu záujmov. K vymenovaniu nového predsedu dôjde taktiež na zasadnutí predstavenstva. TKF dosiahol za prvých deväť mesiacov zisk 30,5 mil. Sk, za prvý polrok to bolo 28,15 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o 17, 88 mil. Sk, kedy spoločnosť vykázala zisk 10,27 mil. Sk. Podľa nedávneho vyjadrenia J. Strapeka TKF transformoval vlani portfólo, keď fond prechádzal z investovania do akcií na dlhopisy. „Chceli sme zafixovať naše portfólio. Cena portfólia bola síce v predchádzajúcom roku vyššia, ale akcie nedávali taký realizovateľný výnos ako dlhopisy,“ povedal pre agentúru SITA J. Strapek. Miera rentability výnosov dosiahla 25,01 %, pričom k 30. júnu minulého roka bola 4,81 %. Rentabilita vlastného imania predstavovala 7,28 % a celková zadĺženosť spoločnosti dosiahla 0,61 %. Čistá hodnota majetku TKF predstavuje 386,49 mil. Sk a čistá hodnota na akciu dosiahla 3 259 Sk. TKF má v držbe cenné papiere v hodnote 321,91 mil. Sk. Záväzky spoločnosti dosiahli výšku 2,6 mil. Sk. TKF vyplatila k 30. máju 1997 dividendy za rok 1995 v hodnote 19,68 mil Sk. Hodnota investícií TKF sa v dôsledku zmien kurzov cenných papierov znížila takmer o 40, 7 mil. Sk. Na tomto poklese sa podielali predovšetkým cenné papiere spoločností Tylex, a.s., Biotika, a.s., Figaro, a.s., Juhocukor,a.s. a Nafta, a.s. Fond realizoval za prvých šesť mesiacov tohto roka výnosy z investícií v hodnote 11,59 mil. Sk. K 30. júnu 1997 mali na čistom majetku fondu najväčšie podiely predovšetkým cenné papiere Benzinol dlhopis II (11,10 %), dlhopisy ČSOB 1999 (8,53 %), dlhopisy Slovenské elektrárne (7,83 %), Štátny dlhopis 021 (7,79 %), Drôtovňa I (7,66 %) a zero-bondy VÚB (7,63 %). Majoritným akcionáron je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS