ČLÁNOK
Akcionári Enron dostanú od Andersen 800 mil. USD
25. februára 2002

Audítorská firma Andersen navrhla zaplatiť viac ako 800 mil. USD rozhnevaným akcionárom, veriteľom a zamestnancom zbankrotovanej korporácie Enron. Týmto spôsobom sa spoločnosť snaží o znovuzískanie dôvery klientov a reputácie, ktorú stratili. Auditorov Enron obviňujú nielen z toho, že „nevideli“ nedostatky v účtovníctve Enron, ale aj zničením kompromitujúcich dokladov po sebe pozametali stopy.

Kvôli tomu, aby spoločnosť Andersen vyriešila problém, snaží sa dosiahnuť univerzálne mimosúdne vyrovnanie s občanmi, firmami a subjektmi verejného sektora, ktoré utrpeli straty v dôsledku bankrotu spoločnosti Enron. Zatiaľ audítori predpokladajú, že vyplatia sumu v rozpätí od 700 do 800 mil. USD.

Ak žalujúci budú súhlasiť s kompenzáciou, ktorú navrhol Andersen, bude to najväčší svetový kontrakt s audítorom, ktorý do „veľkej päťky“. Pre samotnú firma Andersen (predtým Arthur Andersen) bude to tretí súdny kontrakt. Predtým firma zaplatila firmám Waste Management 75 mil. USD a 110 mil. USD firme Sunbeam.

Úloha Andersen pozostáva v tom, aby našla riešenie, ktoré pomerí firmu s klientmi a dovolí mu podnikať.

V roku 1999 v podobnej situácii audítorská firma Ernst & Young vyplatila 335 mil. USD v rámci mimosúdnej dohody s akcionármi firmy Cendat kvôli problematickému auditu tejto spoločnosti. Právnici Andersen vychádzali z tejto sumy a pri zohľadnení veľkosti strát Enronu túto sumy zvýšili viac ako dvojnásobne. Avšak žalujúci nechcú dokonca túto veľkú sumu prijať. Advokáti, ktorí obhajujú práva akcionárov odmietli návrh spoločnosti na vyplatenie 600 mil. USD a vyhlásili, že táto suma je menej ako 2% súhrnných strát akcionárov spoločnosti Enron.

Ďalší žalujúci si myslia, že rokovania o dohode a konkrétnych sumách vôbec nemajú zmysel. Vyšetrovanie prípadu Enron je len v začiatkoch, a teda nedá sa určiť miera zodpovednosti Andersen.

Obchody o hodnote kompenzácie sa budú viesť predovšetkým s advokátskou kanceláriou Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach. Federálny súd so sídlom v Houstone určil zástupcu akcionárov spojených žalobou spoločnosti Andersen v súvislosti s krachom Enron. Právnik William Federman si myslí, že Andersen sa bude musieť vážne zamyslieť na tým, aby prinútil vlastných partnerov, pretože zarobili veľké honoráre a bonusy pri audítorskej previerke firmy Enron.

Analytici predpokladjú, že samotný Andersen bude schopný vyplatiť 1 mld. USD. Časť z týchto peňazí môže Enron získať z vyplateného poistného. Ostatné peniaze môže získať vďaka ziskom, ktoré bude dostávať počas niekoľkých najbližších rokov.

Len severoamerické operácie priniesli vo finančnom roku, ktorý sa končí 31. augusta 2001 4,5 mld. USD. V podstate všetci zaintersovaní majú záujem na tom, aby Andersen normálne fungoval.

Prvé pokusy dohodnúť sa dobrovoľne cestou mimosúdneho vyrovnania mal Andersen už pred týždňom. Spoločnosť sa spojila s advokátmi niekoľkých veľkých firiem, ktoré sú akcionármi Enronu a navrhla mimosúdne vyrovnanie.

Advokáti a poradcovia Andersen navrhujú aby sa uzavrela univerzálna zmluva, na ktorej by sa podieľali akcionári Enron, veritelia – majitelia veľkých pôžičiek, bývalí a súčasní pracovníci Enron, ktorí stratili svoje dôchodkové úspory.

Andersen tiež chce, aby mu dohoda umožnila vyhnúť sa možným žalobám zo strany niektorých štátnych inštitúcií ako napríklad Komisia pre cenné papiere a burzy.Predstavitelia Andersen a už stretli s členmi výboru veriteľov, ktorí vlastnia úvery bez záložného práva a navrhli im prvé modely vyriešenia situácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS