ČLÁNOK
Akcionári burzy schválili zmeny v štatutárnom orgáne
8. apríla 2001

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov bratislavskej Burzy cenných papierov, a.s. (BCPB) zobralo na vedomie ukončenie členstva Michala Horvátha, Vladimíra Vrtiaka a Mariána Matušoviča v štatutárnom orgáne BCPB a zvolilo Ľuboša Vraždu, súčasného viceprezidenta Investičnej a rozvojovej banky, a.s. do funkcie člena predstavenstva BCPB. Akcionári burzy schválili tiež úplné znenie Stanov burzy v súlade s pripomienkami akcionárov. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ BCPB Juraj Lazový.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS