ČLÁNOK
Akcionári BCPB a RM-S sa ešte nedohodli na fúzii
7. februára 2001

Akcionári Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) a RM-Systému Slovakia (RM-S) sa ešte nedohodli na podmienkach fúzie. Akcionári o týchto otázkach rokujú, podľa generálneho tajomníka BCPB sú rozdielne názory na podiel, ktorý by mal RM-S získať v BCPB. J. Lazový predpokladá uzavretie rokovaní a rozhodnutie o tom, či sa BCPB a RM-S zlúčia, v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Burzová komora BCPB odsúhlasila spojenie BCPB a RM-S 12. januára. Toto spojenie by sa malo podľa vtedajších informácií uskutočniť formou nepeňažného vkladu RM-S do základného imania BCPB, teda formou emitovania nových akcií, ktoré budú upísané RM-Systémom. Predseda Burzovej komory Michal Krajčovič vtedy povedal, že „veľkí akcionári BCPB sú presvedčení, že RM-S by mal mať na základnom imaní burzy podiel, ktorý by nenarušil súčasnú vyváženosť štruktúry akcionárov“. RM-S pritom ešte predtým prezentoval svoj záujem získať 30-percentný podiel na základnom imaní BCPB.

V súčasnosti sú piatimi najväčšími akcionármi bratislavskej burzy Fond národného majetku SR, Všeobecná úverová banka, Slovenská poisťovňa, Investičná a rozvojová banka a Slovenská sporiteľňa. Burza aj RM-S sú organizátormi verejného trhu s cennými papiermi, na RM-S sa však na rozdiel od BCPB neobchodujú štátne dlhopisy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS