ČLÁNOK
Akcie VSŽ v držbe Transpetrolu by malo kúpiť vedenie VSŽ
21. decembra 2001

Odborový zväz (OZ) Metalurg žiada Vládu SR, aby upustila od úmyslu predať 21% akcií VSŽ, a.s., ktoré vlastní Transpetrol, a.s. prostredníctvom burzy. Zároveň navrhol a požiadal predstavenstvo a dozornú radu VSŽ, aby tieto akcie kúpili, a zabránili tak špekulatívnemu predaju akcii burzovým hráčom. Uvádza sa to v otvorenom liste predsedovi vlády SR a predstavenstvu VSŽ, ktoré zverejnil OZ Metalurg.

„Musí byť záujmom vedenia VSŽ využiť súčasnú priaznivú hospodársku a finančnú situáciu podniku a kúpou týchto akcií uvoľniť vláde predaj Transpetrolu ruskému Yukosu a zároveň zabrániť negatívnym dopadom na zamestnancov a prosperitu firmy. Zároveň by sa touto kúpou a dočasným vlastníctvom vlastných akcií zabezpečila kontinuita podnikateľských aktivít firmy VSŽ,“ uvádza sa v liste. Odborári v liste tiež vyjadrili podozrenie, že burzoví hráči sledujú umelým znižovaním cien akcií VSŽ na kapitálovom trhu dosiahnutie maximálnych finančných ziskov bez ohľadu na ďalší osud podniku. Zároveň upozorňujú na význam spoločnosti, ktorá prostredníctvom dcérskych spoločností zamestnáva 6 500 ľudí na východe Slovenska.

Vláda SR avizovala úmysel predať 21,24 % akcií VSŽ vo vlastníctve Transpetrolu cez Burzu cenných papierov v Bratislave (BCPB) po tom, ako stroskotali rokovania o cene s jedným z terajších akcionárov, ktorým je U. S. Steel Košice. Vzhľadom na významný pokles ceny akcií na BCPB v súčasnosti sa objavili viaceré obvinenia z umelej manipulácie ceny s cieľom predať akcie vopred vybranému záujemcovi pod trhovú hodnotu. Prezident VSŽ Anton Bidovský tento týždeň uviedol, že nepredpokladá, že nedávne podozrenia z umelej manipulácie s cenami akcií ovplyvnia chod alebo hospodárske výsledky spoločnosti. Zároveň uviedol, že vedenie VSŽ neviedlo a ani nevedie rokovania so zástupcami U. S. Steel Košice.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS