ČLÁNOK
Akcie Slovnaftu skupuje podľa ÚFT firma CIG
30. októbra 2002

Úrad pre finančný trh (ÚFT) upozorňuje akcionárov spoločnosti Slovnaft, a.s., že ich môžu navštíviť osoby zastupujúce obchodnú spoločnosť, ktorá sprostredkuje služby pre Credit Invest Group, a.s. (CIG). CIG, ktorá údajne vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách, však podľa hovorcu úradu Mareka Kačmára nepatrí medzi obchodníkov s cennými papiermi s povolením na obchodovanie. Osoby ponúkajú odkúpenie akcií Slovnaftu prípadne ich výmenu za akcie CIG, pričom pri svojej ponuke argumentujú vyplácaním pravidelných vysokých dividend z akcií CIG.

Podľa údajov ÚFT predstavuje vnútorná hodnota akcií Slovnaftu 1 824 Sk, pričom v prípade povinnej ponuky na prevzatie by cena dosiahla najmenej 912 Sk. Valné zhromaždenie Slovnaftu pritom rozhodlo o výplate dividend za uplynulý rok vo výške 58 Sk na akciu. Úrad preto akcionárom odporúča, aby nepodľahli nepravdivým informáciám a zvážili ponuky na predaj svojho majetku. Zároveň žiada akcionárov, ktorých uvedené osoby oslovili, aby úradu poskytli kópie dokladov týkajúcich sa ponuky na kúpu, prípadne výmenu akcií spoločnosti Slovnaft.

Podľa ÚFT sa odkupovaním alebo výmenou akcií za iné, spravidla nelikvidné cenné papiere, môžu zaoberať aj iné právnické alebo fyzické osoby. Osloviť môžu aj akcionárov iných spoločností, ako je napríklad Reštitučný investičný fond, Slovakofarma, Inžinierske stavby Košice, VSŽ, Slovenská poisťovňa, Všeobecná úverová banka, Nafta Gbely alebo Merina.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS