ČLÁNOK
Akcie Slovnaftu budú zrejme ponúknuté na výmenu za dlhopisy
4. mája 2000

Prezident Fondu národného majetku (FNM) SR Jozef Kojda bude presadzovať výmenu akcií Slovnaftu za dlhopisy FNM. Povedal to v stredu po podpise zmluvy o spätnom prevedení 1 646 895 kusov akcií Slovnaftu, a.s., teda približne 10 % základného imania, medzi FNM a Slovitegrou, a.s. na účet FNM.
Ďalšími možnosťami ako naložiť s akciami sú podľa J. Kojdu ich predaj cez burzu cenných papierov alebo ponúknutie celého balíka jednému investorovi prostredníctvom verejnej súťaže. O poslednej možnosti však zatiaľ FNM podľa jeho prezidenta s nikým nerokoval. Vzhľadom na to, že FNM má obmedzenú majetkovú účasť v Slovnafte len do konca júla tohto roka, rozhodnutie bude známe do tohto termínu. O naložení s akciami však ešte bude musieť rozhodovať aj Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku a pravdepodobne aj vláda.
Dohodu o prevode akcií, ktoré tvoria 10% základného imania Slovnaftu, potvrdila vláda 22. decembra 1999. Prevod však bol podmienený aj prijatím novely zákona o prevode majetku štátu na iné osoby (zákona o veľkej privatizácii). Po prevode Slovintegre ostane 7 246 342 kusov akcií Slovnaftu, čo predstavuje 44% jeho základného imania.
Druhou dohodou o urovnaní bola zároveň vysporiadaná aj kúpa 51% akcií spoločnosti Benzinol, a.s., Slovnaftom zo dňa 5. apríla 1995. Vzhľadom na to, že Slovnaft kúpil akcie Benzinolu za nominálnu hodnotu, nemal fond ani Slovnaft výhrady ku kúpnej cene. Podpisu oboch zmlúv sa zúčastnil aj prezident Slovnaftu a predseda predstavenstva Slovintegry Slavomír Hatina. Za FNM zmluvy podpísal viceprezident FNM Pavol Hulík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS