ČLÁNOK
Akcie Slovenskej poisťovne od pondelka definitívne v rukách Allianz AG
23. júla 2002

Allianz AG definitívne získal privatizovaný 66,79-percentný balík akcií Slovenskej poisťovne, a.s. do svojho portfólia. Súčasne sa uvoľnilo prvých 80 % predbežnej kúpnej ceny, čo predstavuje 115,94 mil. eur, resp. 5,184 mld. Sk. Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ Sekcie finančného trhu Ministerstva financií SR František Palko.

Zvyšných 20 % zostane naďalej viazaných na účte na krytie rozdielov oproti konečnej sume za štátny podiel. Jeho konečná cena sa stanoví na základe výsledkov auditu hospodárenia poisťovne za rok 2001. Audit minuloročného hospodárenia sa už podľa Palka skončil a v súčasnosti ho obe zainteresované strany analyzujú. Predbežná cena za štátny podiel je 144,925 mil. eur.

Podľa hovorkyne Fondu národného majetku SR (FNM) Tatjany Lesajovej sa najväčšia suma z uvoľnenej čiastky za predaj majority v SP v objeme 3,6 mld. Sk použije na splatenie záväzku Ministerstva financií SR voči Všeobecnej úverovej banke vyplývajúceho zo spätného odkupu reštrukturalizačných dlhopisov. Ďalších 1,07 mld. Sk bude podľa jej slov smerovať do Slovenskej konsolidačnej na úhradu starých dlhov súvisiacich s Konsolidačnou bankou. Rozdelenie zvyšnej časti platby bližšie nešpecifikovala.

Allianz získa aj 24,27 % akcií SP z portfólia Penta Group za rovnakých podmienok ako štátny balík. Celkove by tak mal v SP vlastniť spolu viac ako 91 % akcií. Allianz a SP by sa mali po postupnej integrácii úplne zlúčiť. Fúziu oboch spoločností schválil aj Úrad pre finančný trh.

Tender na predaj 66,79 % akcií v SP vyhlásili v júni minulého roku. Na užší zoznam uchádzačov sa dostali Allianz, Aegon, Eureko a La Fondiaria. Poslední dvaja menovaní sa po vykonaní due diligence rozhodli v tendri nepokračovať a svoje záväzné ponuky nepredložili. Výberová komisia určila ako víťaza tendra spoločnosť Allianz AG v polovici decembra minulého roku. Kúpnopredajná zmluva bola podpísaná 1. februára.

Protimonopolný úrad SR odsúhlasil kúpu SP nemeckou Allianz AG s podmienkami 28. júna a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. júla. Stanovené podmienky napríklad obmedzujú výdavky Allianzu a SP na reklamu v určitých segmentoch, stanovujú povinnosť odpredaja niektorých častí poistného kmeňa a vybraných majetkových účastí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS