ČLÁNOK
Akcie nepredávali podľa Machovej žiadne štátne subjekty
5. októbra 2000

Štátom kontrolované subjekty nebudú predávať akcie VSŽ pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia.
Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová vylúčila, že by niektorý zo štátnych subjektov predával akcie VSŽ . „Bolo by nelogické, aby sme po všetkých krokoch, námahe a čase, ktorú sme tejto transakcii venovali, menili subjekty, ktoré by vlastnili akcie,“ povedala ministerka v rozhovore pre agentúru SITA. Šéfka rezortu privatizácie zároveň vylúčila predaj akcií zo strany štátom kontrolovaných subjektov až do pondelka, dokedy sa môže s akciami VSŽ obchodovať. Od pondelka 9. októbra budú prevody akcií VSŽ zablokované kvôli konaniu mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) 12. októbra.
U.S. Steel podpísala v piatok s vedením VSŽ, vládou SR a konzorciom veriteľských bánk koordinačné dohody, podľa ktorých sa stane strategickým partnerom košického hutníckeho kombinátu. Októbrové MVZ by malo definitívne schváliť vstup americkej spoločnosti. Podľa ministerky sa dá predpokladať, že po uzatvorení transakcie bude mať U.S. Steel záujem na skúpení väčšiny ostatných balíkov akcií VSŽ. Zároveň by pre amerického investora mohli byť zaujímavé aj niektoré aktivity VSŽ, a.s., teda starej spoločnosti.
Významnú časť akcií VSŽ vlastní štátom kontrolovaná a.s. Transpetrol, koncom septembra to bolo 21,24 % akcií. Podľa ministerky Machovej je pripravených niekoľko alternatív, ako štát tieto akcie odkúpi. Jednou z nich je možnosť nákupu týchto akcií dcérskou spoločnosťou Fondu národného majetku SR. Medzi alternatívami však ostáva aj výmena akcií Slovnaftu z portfólia fondu za akcie VSŽ vo vlastníctve Transpetrolu.
Americká USX Corporation, do ktorej patrí aj U.S. Steel, v uplynulých dňoch získala 13,95-percentný podiel vo VSŽ pri cenách 187 – 197 Sk za akciu. Zatiaľ jediným známym predávajúcim je londýnska Chase Nominees Limited, ktorá znížila svoj podiel z 8,07 % na 0,16 %. Zamestnanecká spoločnosť Hutník nemieni predať svoj vyše 10-percentný akcionársky podiel vo VSŽ do konania MVZ . Podľa informácií z 25. septembra bola najväčším akcionárom spoločnosti Bank Austria, ktorá vlastnila 23,15 % VSŽ. Fond národného majetku kontroloval 3,79 %, Reštitučný investičný fond 2,94 % a Slovenská poisťovňa 0,91 % akcií. Zvyšných takmer 30 % bolo vo vlastníctve menších akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS