ČLÁNOK
Akcie Nafty Gbely by mohol nadobudnúť SPP
29. apríla 1999

Ak sa akcie Nafty, a.s., Gbely vrátia Fondu národného majetku (FNM) SR, bude MH SR presadzovať ich predaj Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP), š. p., Bratislava. Pre novinárov to dnes uviedol minister hospodárstva Ľudovít Černák. „O Nafte Gbely bude vláda rokovať až budúci týždeň, pretože MH SR dopracováva jednotlivé alternatívy a vyčísľuje výhody a nevýhody každého ponúknutého riešenia,“ dodal minister.
Predchádzajúca vláda urobila podľa neho chybu, že dovolila privatizovať zásobníky plynu. „Túto privatizáciu napravíme tým, že sa zásobníky vrátia späť do SPP a že projekt stredoeurópskeho plynárenského centra bude rozvíjať SPP,“ vyhlásil Černák. Ako ďalej poznamenal, v silách SPP je taktiež vyriešiť hroziaci cross- default Nafty Gbely. Snaha vlády rokovať o Nafte Gbely a náznak vstupu SPP do tohto procesu podľa neho upokojil veriteľské banky Nafty. „Vytvoril sa nám tým časový priestor pre nájdenie optimálneho riešenia,“ uzatvoril minister Černák.
Podľa nekonsolidovaných audítovaných výsledkov dosiahla Nafta Gbely za rok 1998 čistý zisk 152,098 mil. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o vyše polovicu. Rok 1997 totiž spoločnosť uzavrela s čistým ziskom 317,826 mil. Sk. Pri základnom imaní takmer 3,231 mld. Sk sa čistý zisk na akciu znížil z 98,4 Sk v roku 1997 na minuloročných 47,1 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS