ČLÁNOK
Akcie Alufinalu z repoobchodu s SKB v utorok na účte ZSNP
9. mája 2000

Balík 62 akcií Alufinal, a.s., v cene po 1 mil. Sk sa vo štvrtok previedol na Burze cenných papierov v Bratislave z účtu Slovenskej kreditnej banky (SKB) na účet Závodov SNP (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom. V piatok sa očakával prevod 88 akcií v cene po 1 mil. Sk zo spoločnosti Systhesis Trading Slovakia na účet SKB a v utorok ďalší prevod uvedeného balíka na účet ZSNP, ktoré by tak mali opäť získať akcie založené v repoobchode s SKB v celkovej hodnote 150 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ ZSNP pre stratégiu Stanislav Drgoňa.
Podľa údajov zo Strediska cenných papierov sa vo štvrtok previedlo 20,66 % akcií Alufinalu z SKB na účet ZSNP, ktoré vlastnia podľa štvrtkového výpisu 70,66 % akcií Alufinalu.
ZSNP použili podľa týždenníka Trend 43 % akcií dcérskej spoločnosti Alufinal v hodnote 150 mil. Sk na zaručenie úveru od SKB. Repoobchod bol uzavretý 16. decembra minulého roka a termín splatnosti bol 31. marec 2000. Už druhý deň po uzavretí repoobchodu však SKB previedla akcie na súkromnú spoločnosť Synthesis Trading Slovakia, s.r.o. Banka tak urobila podľa stanoviska vedenia ZSNP protiprávne a bez jeho vedomia, nešlo teda o skrytú privatizáciu žiarskej hlinikárne. Dôvodom uzavretia repoobchodu s SKB boli problémy s financovaním investičných a prevádzkových potrieb ZSNP.
Do skupiny spoločností ZSNP patria Slovalco, a.s., Alufinal, a.s., Strojal, s.r.o., Odštepný závod Sandrik, ZSNP-Strojal s.r.o., ZSNP-Sto s.r.o. Skupina podnikov ZSNP podľa predbežných údajov zlepšila v minulom roku hospodársky výsledok o 1,21 mld. Sk a vykázala hrubý zisk 86 mil. Sk, čo bolo o 155 mil. Sk lepšie, ako predpokladal plán. Výroba sa zvýšila o 1,7 mld. Sk a predaj o 1,4 mld. Sk. Vlastníkom 74 % akcií ZSNP je Fond národného majetku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS