ČLÁNOK
Aká je skutočná hodnota ruského dlhu
18. mája 2001

Ruská strana podala prednedávnom Slovenskej republike a Českej republike návrh na riešenie dlhovej situácie odkúpením záväzku za 22 percent jeho hodnoty v hotovosti, čo predstavuje približne 11 mld. Sk z celkového zostatku dlhu 58 mld. korún. Pri realizácii jednorázovej deblokácie podľa návrhu ruskej strany by Slovensko získalo väčšinu peňazí do 15 dní od podpísania zmluvy v hotovosti. Znamenalo by to okamžitý prísun voľných finančných prostriedkov na účet vlády. Zatiaľ čo slovenskí kompetentní politici sú zdržanlivý v odpovediach na adresu možnej realizácie ponuky Ruska a odvolávajú sa na potrebu dôkladnej analýzy, Česká vláda už začala rokovanie o ponuke.

Aj keď Slovensko už má negatívne skúsenosti s podobnou situáciou, v prípade odmietnutia musí vláda brať do úvahy okrem 20 % provízie pre deblokujúci subjekt, ktoré si ponecháva ako províziu aj riziká skryté v predražovaní, korupcii a nízkej kvalite tovaru ako aj časovú hodnotu peňazí. Ide o skutočnú hodnotu investície, s prihliadnutím na skutočnosť, že peniaze, ktoré vlastníme dnes majú väčšiu cenu ako tie, ktorých príjem predpokladáme v budúcnosti a to najmä z dôvodu inflácie, neistoty a alternatívnych príležitostí. Treba spomenúť aj zdĺhavosť celého procesu, keďže sa nám do dnešného dňa podarilo získať iba 300 mil. USD z celkovej sumy 1,5 mld. USD pochádzajúcej ešte z obdobia existencie východného bloku. Diskontná sadzba pre vládne dlhopisy Ruskej federácie, ktorá odráža všeobecné riziká veriteľa pritom predstavuje 18 % p.a. Celkový výsledok je v tabuľke.

Výpočet časovej hodnoty dlhu (v mil. USD)

Celková hodnota dlhu

1 200

Predpokladaná ročná návratnosť

60

Provízia z deblokácie 20%

-12

Riziko predraženia tovaru 10%

-6

Diskontovaná hodnota dlhu ku dňu splatenia pri ročnom rizikovom indexe 18%

224,8

Hodnota dlhu pri akceptovaní ruského návrhu pri ¼ ročnom rizikovom indexe

252,1

Z čísiel v tabuľke jasne vyplýva, že hodnota dlžnej čiastky 1,2 mld. USD sa v čase vplyvom inflácie a ekonomického ratingu Ruska zníži na sumu nižšiu ako je samotných 22 % dnešného dlhu ponúkaných federáciou. Okrem toho dnes ešte nikto nevie akou komoditou bude časť dlhu v budúcnosti splácaná, akú bude mať cenu, kvalitu ale hlavne či ju budeme skutočne potrebovať. Naproti tomu peniaze, získané pristúpením na Putinov návrh o vyrovnaní dlhu sú reálne a mohli by pomôcť riešiť situáciu v krajine už dnes a nie o niekoľko rokov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS