ČLÁNOK
Ak RM-S dodá materiály, ÚFT môže rozhodnúť do 2 týždňov
25. októbra 2001

Ak spoločnosť RM-Systém Slovakia (RM-S) odstráni všetky nedostatky v predloženej žiadosti o udelenie licencie na vznik burzy cenných papierov, Úrad pre finančný trh (ÚFT) by jej mohol udeliť povolenie približne do dvoch týždňov od dodania potrebných materiálov. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca úradu Marek Kačmár, RM-S by tak splnil zákonom stanovené podmienky a mohol by fungovať ako burza. „Kedy však RM-S začne skutočne vykonávať burzovú činnosť v zmysle povolenia vydaného ÚFT, bude záležať na jeho celkovej pripravenosti,“ dodal.

ÚFT 17. októbra po tretíkrát prerušil správne konanie pri udeľovaní licencie pre RM-S na vznik burzy a požiadal o doplnenie žiadosti. Podľa Kačmára išlo o formálne nedostatky týkajúce sa burzových pravidiel, pričom úrad pri povoľovacom konaní zistil aj menšie vecné nedostatky. Okrem toho musí RM-S poskytnúť úradu niekoľko overených kópií dokladov a tiež originály dokumentov.

Rozhodnutie úradu bolo spoločnosti doručené 19. októbra a na doplnenie žiadosti má 30 dní. Do vydania rozhodnutia úradu bude RM-S naďalej organizovať obchodovanie s cennými papiermi a zabezpečovať postupovanie pohľadávok z dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) a tiež ich splácanie.

Po udelení licencie na vznik novej burzy bude organizovať trh s dlhopismi FNM spoločnosť RM-S Market, ktorú však RM-S predal. „RM-S neopúšťa myšlienku zjednotenia trhov, ale jeho vytvorenie bude úspešnejšie, ak pôjde o fúziu dvoch rovnocenných partnerov“, povedala generálna riaditeľka RM-S Darina Huttová júni, čím vtedy nevylúčila budúce spojenie bývalého RM-S s Burzou cenných papierov Bratislava (BCPB).

Plánované spojenie BCPB a RM-S sa malo uskutočniť 25. júna vstupom RM-S Market medzi akcionárov BCPB, pričom RM-S mal na burze získať 16-percentný podiel. Avšak RM-S Market v druhom kole nevyužil príležitosť podieľať sa na navýšení základného imania.

Koncom apríla podal RM-S žiadosť o pridelenie licencie burzy. Akcionári RM-S následne na mimoriadnom valnom zhromaždení odsúhlasili zmenu obchodného mena na Slovenská burza cenných papierov, a.s. Spoločnosť tiež navýšila základné imanie z pôvodnej úrovne 77,76 mil. Sk na 100,17 mil. Sk, pričom menovitá hodnota akcie sa zvýšila na 1270 Sk. Akcionári odsúhlasili aj predmet podnikania a schválili stanovy potrebné pre vznik burzy cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS