ČLÁNOK
Aj tohtoročný zisk, ktorý plánujú Slovenské energetické strojárne (SES), a.s., Tlmače vo výške 111 mil. Sk, použije spoločnosť na umorenie strát z predchádzajúcich rokov
24. septembra 1998

Aj tohtoročný zisk, ktorý plánujú Slovenské energetické strojárne (SES), a.s., Tlmače vo výške 111 mil. Sk, použije spoločnosť na umorenie strát z predchádzajúcich rokov. Podnik tak vyplatí dividendy najskôr z hospodárskeho výsledku za rok 1999. Dnes o tom informoval predseda predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Pavol Bobok. Skupina spoločností SES dosiahla v uplynulom roku po dvoch stratových rokoch konsolidovaný hospodársky výsledok 79,667 mil. Sk. Za rok 1995 predstavovala strata 660 mil. Sk, za rok 1996 to bolo 432 mil. Sk. V auguste bola emisia SES Tlmače preradená na trh kótovaných cenných papierov, v dôsledku čoho sa cena akcií podľa P. Boboka zvýšila, nie však na dostatočnú úroveň. Finančný riaditeľ spoločnosti skonštatoval, že pri vlastnom ohodnocovaní sa vnútorná cena akcií blížila k nominálu, zatiaľ čo trhová cena dosahuje v súčasnosti len 250 Sk. Po zrealizovaní legislatívnych opatrení sledujúcich spriehľadnenie slovenského kapitálového trhu by sa však kurz cenných papierov SES Tlmače mohol podľa jeho slov zvýšiť. Za sedem mesiacov tohto roka vykázali SES Tlmače hrubý zisk 76,839 mil. Sk pri výnosoch 3,816 mld. Sk a výrobe 1,994 mld. Sk. Spoločnosť vyviezla tovar v hodnote 500,476 mil. Sk predovšetkým do ČR a na Kubu a zamestnávala 4 303 pracovníkov. K 1. septembru čerpá podnik bankové úvery v objeme 458 mil. Sk, z toho 221 mil. Sk tvoria prostriedky od Konsolidačnej banky. Najvýznamnejšiu časť produkcie spoločnosti tvorí výroba kotlov ako napr. parných, teplovodných, fluidných, balených a kotlov na odpadné teplo. Spoločnosť sa tiež zaoberá výrobou zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu vody, ohrievačov vody, tepelných výmenníkov, oceľových konštrukcií a zásobníkov. SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. Najväčším akcionárom SES, a .s., je SES Trading, a. s., (29,88 % ZI), ING Barings Securities (Slovakia) o.c.p., a. s. (17,09 %) a Royal Trust Corporation of Canada (8,95 %). Spolu má spoločnosť 8 400 akcionárov, 20 % jej základného imania vlastnia fyzické osoby. Skupinu podnikov SES tvorí spolu 12 dcérskych spoločností, ktorých zakladateľom je SES, a.s. Ide o SES Kotly, a.s., SES TVP, s.r.o., Želiezovce, SES FKM, s.r.o., Tlmače, SES Mont, s.r.o., Tlmače, Lurgi – SES, s.r.o., Tlmače, SES Bohemia Engineering, a.s., Praha, Energoprojekty, a.s., Bratislava, SES Inspekt, s.r.o., Tlmače, SES Kredit, s.r.o., Tlmače, SES Servis, s.r.o., Tlmače, SES Real, s.r.o., Tlmače a SB Press, s.r.o., Tlmače.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS