ČLÁNOK


,

Aj Slovensko chce automobilku Peugeot – Citroën
15. novembra 2002

Koncom minulého mesiaca potvrdil francúzsky automobilový koncern PSA (Peugeot – Citroën) s definitívnou platnosťou zámer vybudovať v teritóriu strednej Európy svoj druhý výrobný závod s kapacitou 300-tisíc kompaktných automobilov ročne. Po rozhodnutí o spoločnom financovaní českého podniku s Toyotou v Kolíne pôjde teda o druhú strategickú investíciu. Oba závody budú mať zhodnú kapacitu, kým však prvý z nich má pod značkami Peugeot, Citroën a Toyota produkovať od roku 2005 vozidlo najnižšej a najlacnejšej modelovej kategórie, nový závod, ktorého spustenie do prevádzky je naplánované o rok neskôr, bude určený na výrobu väčších modelov výlučne s logami Peugeot a Citroën.

Čo je však podstatné, koncern stále neohlásil miesto výstavby. Hoci sa zväčša hovorilo o Českej republike, Poľsku a Maďarsku, šéf koncernu Jean-Martin Folz nevylúčil ani alternatívu výstavby na Slovensku. Pre špecializovaný automobilový magazín Auto motor a šport v rozhovore povedal: „O voľných výrobných kapacitách a fortieli vašich remeselníkov vieme. Pred konečným rozhodnutím dôkladne študujem mnoho variantov, a až potom rozhodneme. Kým tak nie je, nič vám neprezradím.“ Dosť na to, aby Slovensko zabojovalo o investíciu, ktorá by sa podľa posledných informácií úradu splnomocnenca vlády pre automobilový priemysel Jána Pribulu mala pohybovať v rozmedzí od 710 do 860 miliónov eur.

Šanca sa už pravdepodobne nezopakuje

Podľa J. Pribulu sa podobná príležitosť pravdepodobne už nezopakuje. Oblasť krajín V4 je už dnes totiž investíciami veľkých automobilových hráčov, akými sú koncerny Volkswagen, General Motors, Opel či Fiat pomerne saturovaná. Ďalším veľkým investíciám nehrá do kariet ani súčasná odbytová recesia automobilového trhu v západoeurópskych krajinách. Volkswagen, Fiat, Ford i Opel zaznamenali v priebehu tohto roka pokračujúci pokles predaja a oznámili úsporné a revitalizačné programy.

Hoci od oficiálnej prezentácie zámerov PSA ubehlo len niekoľko dní, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s vládou pracuje na projekte už od marca tohto roka. Ako uviedol J. Pribula, po viacnásobných rokovaniach vybrali štyri potenciálne lokality. Zdôraznil, že „ešte nikdy sme sa nedostali vo vzájomných rokovaniach o získanie investícií automobilového výrobcu tak ďaleko ako dnes. Bližšie informácie však po vzájomnej dohode s PSA uviesť nemôžem. Komparatívne výhody našej ponuky musia ostať z konkurenčných dôvodov v tajnosti. V minulosti nám práve únik informácií spôsobil viac škôd ako úžitku. Na tento aspekt sú naši zahraniční partneri mimoriadne citliví.“

Podľa slov Jána Lešinského, viceprezidenta Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR a predsedu Spolku automobilových inžinierov Slovenska (SAITS) ide v prípade PSA o klasickú stratégiu veľkého automobilového výrobcu, ktorý chce využiť potenciál prítomnosti renomovaných systémových dodávateľov sústredený okolo závodu Volkswagen Slovakia v troch priemyselných parkoch, zvlášť, ak má PSA rozpracovaný aj projekt v Českej republike. Podľa J. Lešinskéhoje poloha Slovenska výhodná nielen z hľadiska dodávok komponentov, ale aj odbytu. „Na severe je 40-miliónové Poľsko, na východe 40-miliónová Ukrajina a ďalší 40-miliónový trh smerom na juh. O potenciáli na západe nehovoriac.

Hlavným kritériom pri rozhodovaní je však vhodná infraštruktúra a logistické náklady dodávateľov, to je to, o čo sa hrá.“ J. Pribula považuje za našu prednosť aj cenu práce, ktorá je v porovnaní s Českom a Poľskom nižšia vo všetkých zamestnaneckých kategóriách.

Vláda sa snaží

Potvrdzujú to tiež slová projektového manažéra agentúry SARIO Romana Kuruca: „Mečiarova vláda zatvorila v minulosti bránu zahraničným investíciám, čo dnes paradoxne ponúka investorom dostatok objemu voľnej kvalifikovanej a cenovo veľmi výhodnej pracovnej sily.“ V porovnaní s Českou republikou je tiež výhodou, že napriek existencii len jedného finálneho automobilového výrobcu na našom území disponuje Slovensko porovnateľne rozvinutou subdodávateľskú sieťou. Ako ďalej uviedol, vďaka uzavretiu kapitoly Hospodárska súťaž s EÚ máme dnes presne definované podmienky a úľavy, ktoré vieme investorom nielen ponúknuť, ale ich aj garantovať, ak sa v roku 2004 staneme súčasťou európskeho spoločenstva.

Ponuka Slovenska koncernu PSA by mala ísť nad rámec bežných stimulácií pre zahraničných investorov. Ako uviedol R. Kuruc, vláda zaujala zatiaľ k návrhom agentúry SARIO pozitívne stanovisko, ale oficiálne rokovanie sa ešte len uskutoční. Ide najmä o štátnu podporu vytvárania pracovných príležitostí a rekvalifikáciu. Pomoc by mala tiež spočívať v štátnych investíciách do vybudovania investorom požadovanej infraštruktúry a sietí. O výške daňového kreditu bude rozhodovať Brusel.

Doterajším výsledkom rokovaní je zúženie počtu potenciálnych lokalít výstavby z pôvodne dvanástich na štyri. Mimo hry ostali ponúkané možnosti v Košiciach, Prešove a niektoré ďalšie na strednom Slovenku. Neoficiálne sa hovorí o preferencii dvoch lokalít Trnavského kraja. V tejto súvislosti splnomocnenec vlády pre automobilový priemysel J. Pribula konštatoval, že z hľadiska rovnomernejšieho rozvoja regiónov by sa slovenská strana radšej priklonila k realizácii projektu na východnom Slovenku, no dodal, že podmienky si z tohto pohľadu diktuje výlučne investor.

Šesťtisíc pracovných miest

Zaujímal nás tiež postoj importérskych firiem Peugeot Slovakia a Citroën Slovakia, ktoré sú stopercentnými dcérami a reprezentantmi oboch automobilových značiek koncernu na Slovensku. Riaditeľ spoločnosti Peugeot Slovakia Bruno Bernard sa vyjadril, že hoci ich obchodná spoločnosť nemôže priamo ani nepriamo zasahovať do stratégie koncernu, je presvedčený, že existencia výrobného závodu PSA na Slovensku by posilnila nielen pozíciu značiek Peugeot a Citroën na našom trhu, ale aj celé Slovensko.

Nepochybne áno. Ako uviedol minister hospodárstva Robert Nemcsics, nový závod s kapacitou 300-tisíc automobilov ročne by zamestnal približne 6-tisíc pracovníkov. Okrem zvýšenia kapacity výroby a zamestnanosti v existujúcich subdodávateľských firmách by bolo možné počítať s príchodom ďalších zahraničných globálnych dodávateľov.

Slovensko má šancu, ale robiť predčasné závery by bolo nezodpovedné. Na takú obrovskú investíciu si brúsia zuby aj naši najväčší rivali – Česká republika a Poľsko V prospech Poľska hovorí napríklad slabý kurz zlotého a v prospech Česka existujúce skúsenosti PSA v tejto krajine. Na definitívne rozhodnutie koncernu si teda budeme musieť počkať do začiatku budúceho roka. Potvrdil to aj riaditeľ Citroënu Slovakia Ivan Segal.

Len pre zaujímavosť spomeňme, že vďaka novým investičným aktivitám chce koncern PSA v roku 2006 zvýšiť svoj odbyt z 3,2 na 4 milióny kusov áut ročne a v súčasnosti sa na rozdiel od väčšiny konkurentov úspešne vyhýba odbytovej recesii. Za posledných päť rokov vzrástol podiel PSA v stredoeurópskom teritóriu z 5 na 12 percent.

Čo sa vie o novom závode

Oficiálne: Pôjde o finálny výrobný automobilový závod, ktorého montážne linky budú od roku 2006 opúšťať osobné automobily nižšej triedy pod oboma koncernovými značkami Peugeot a Citroën. Po nábehu výroby má dosahovať plánovanú ročnú kapacitu 300-tisíc vozidiel. Koncern PSA predpokladá celkové investície v rozpätí od 710 do 860 miliónov eur. Ak by sa koncern PSA rozhodol stavať na Slovensku, do úvahy pripadajú štyri lokality na západnom Slovensku. Definitívne rozhodnutie oznámi automobilka začiatkom budúceho roka. Rozloha závodu má dosahovať plochu 250 hektárov. Nová výroba vytvorí približne 6-tisíc pracovných príležitostí.

Neoficiálne: Podľa informácií Mestského úradu v Trnave ostáva práve toto mesto najhorúcejším kandidátom zo štyroch potenciálnych lokalít. Rovnaký zdroj uvádza, že koncern PSA už stratil záujem o ponuky Kechnec, Valaliky, Sereď a Piešťany. Trnava ponúka dve lokality, obe s rozlohou 235 hektárov. Priemyselný park Trnava-Zavar má byť napojený na diaľničnú aj na železničnú sieť. V lokalite Medziháj sa počíta s výstavbou železničnej vlečky. Finálny závod má pozostávať z lisovne, zvarovne, lakovne a montáže. Do fabriky má ročne prichádzať 490-tisíc ton materiálu a opúšťať ju má 160 železničných vagónov zmontovaných automobilov denne. Cestná infraštruktúra ráta s dennou zaťaženosťou 550 kamiónmi komponentov od subdodávateľov. Peugeot počíta s trojzmennou prevádzkou, pričom v každej zmene má pracovať 2 300 ľudí.

Automobilový priemysel na Slovensku expanduje

Výroba automobilov a komponentov patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetviam slovenského hospodárstva. Výnosy automobilového priemyslu vo výške 182 mld. Sk v minulom roku predstavujú až 22 percent z celkových vlaňajších výnosov priemyselnej výroby Slovenska. Vyplýva to zo správy Združenia automobilového priemyslu SR. Obrat členských organizácií pritom neustále rastie. V roku 1999 to bolo v medziročnom porovnaní o 17,6 a v roku 2000 o 23,8 percenta viac. Na raste obratu sa podieľa najväčšou mierou najväčšia automobilová investícia na Slovensku – výrobný závod Volkswagen Slovakia. Najväčší boom nás však ešte len čaká. Rok 2002 označujú experti za prelomový vzhľadom na novovytvorené kapacity industriálnych parkov.

Z hľadiska bilancie zahraničného obchodu je automobilový priemysel najvýznamnejším exportérom. Na celkovom vývoze SR sa hodnotou 146 mld. Sk podieľal vlani takmer jednou štvrtinou (23,9 %), pričom dosiahol vrátane dovozu automobilov aktívne saldo zahraničnoobchodnej bilancie vo výške 2,6 miliardy korún.

Z celkových zahraničných investícií sú práve investície do automobilového priemyslu kľúčové. Vlani došlo k zásadnému obratu a investície sa vyšplhali na 28,24 mld. Sk, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2000 a šesťnásobok v porovnaní s rokom 1998. Investície do technológií predstavovali 14 mld. Sk. Okrem areálu VW Slovakia v súvislosti s výstavbou druhého výrobného závodu pre off-roady VW Touareg a Porsche Cayenne investície mierili tiež do nových priemyselných parkov Lozorno, Kuster a Plastic Omnium. Tie pohltili 2,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS