ČLÁNOK
Aj právnické osoby budú môcť rozhodnúť o 1 % z daní
10. apríla 2002

Od budúceho roka budú môcť aj právnické osoby poskytnúť 1 % zo zaplatenej dane z príjmov niektorej neziskovej organizácii, pričom výška príspevku nemôže byť nižšia ako 250 Sk. Rozhodli o tom poslanci, keď v utorok schválili poslaneckú novelu zákona o daniach z príjmov. Novela presne určuje, komu môžu podniky poukázať percento z daní a je vymedzený aj účel použitia prostriedkov. Nezisková organizácia, ktorá získa viac ako 100 tis. Sk, bude povinná zverejniť použitie prostriedkov v Obchodnom vestníku. V prípade, že tak neurobí, Komora notárov ju nezaradí do zoznamu prijímateľov tejto dane na tri roky.

Norma novelizuje aj zákon o účtovníctve, do ktorého dopĺňa povinnosť pre neziskové organizácie overovať účtovnú závierku audítorom a zverejniť ju v Obchodnom vestníku, ak organizácia získa finančné prostriedky v objeme vyššom ako 1 mil. Sk.

Novela zároveň oslobodzuje dotácie pre samostatne hospodáriacich roľníkov od dane z príjmu. Dotácie zo štátneho rozpočtu nebudú zdaňované ani pre fyzické osoby podnikajúce v lesnom a vodnom hospodárstve.

Podľa rezortu financií, ktorý počas rokovania o novele vo finančnom výbore vyjadril nesúhlas s poslaneckým návrhom, môže dôjsť k tomu, že úzky kolektív ľudí vo vedení podnikov bude rozhodovať o veľkých čiastkach. Podľa zástupcov ministerstva si tak veľké podniky budú môcť zakladať nadácie a iné neziskové organizácie na financovanie rôznych činností zo svojich daní.

Rezort financií očakáva výpadok v daňových príjmoch budúcoročného štátneho rozpočtu vo výške 280 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS