ČLÁNOK
“ „“Aj napriek súčasnej nepriaznivej finančnej situácii predpokladá spoločnosť Tatrasvit, a.s., vo Svite v budúcom roku vykázať kladný hospodársky výsledok a zvýšiť hmotnú výrobu ponožiek,““
4. októbra 1997

V minulom roku hospodársky výsledok za dané obdobie predstavoval stratu 27 mil. Sk. Na konci roka 1996 strata dosiahla 58 mil. Sk. „Tieto výsledky nemôžeme porovnávať, pretože v polovici minulého roka došlo k podstatným štrukturálnym zmenám,“ uviedol P. Beno. Časť podniku vyrábajúca vrchné ošatenie sa odčlenila 1. septembra 1996 a pripadla spoločnosti Tatex,s.r.o.,Svit. Areál druhej divízie v Spišskej Starej Vsi prenajala spoločnosť k 1. októbru firme Zamatex, s.r.o., Spišská Stará Ves. „Aj strata z ich činnosti sa zarátala do koncoročného hospodárského výsledku spoločnosti Tatrasvit,“ podotkol P. Beno. Podstatnú časť záporného hospodárského výsledku tvorí strata z finančných operácii. „Prevádzková časť je zisková, pretože záujem o tento sortiment stále existuje. Kardinálnym problémom je však otázka platieb, čo následne spôsobuje problémy vo výrobe,“ uviedol P. Beno. Podľa jeho slov ťažia podnik aj staré dlhy. Cudzie zdroje sa na pasívach spoločnosti podieľajú 63,5 % (373,3 mil. Sk), z toho bankové úvery a výpomoci tvoria 154,1 mil. Sk. Krátkodobé pohľadávky predstavujú 207,5 mil.Sk. Tatrasvit bol najväčším pletiarským závodom v rámci bývalej ČSFR a zamestnával do roku 1 990 asi 7 400 ľudí. Po odčlenení pobočných závodov zostala dominantnou výrobou v Tatrasvite produkcia ponožiek a detských pančuchových nohavíc. Spoločnosť je najväčším producentom pančochového sortimentu na Slovensku, pričom zamestnáva približne 1 150 ľudí. Majotiným akcionárom podieľajúcim sa na majetku spoločnosti 29,93 % je spoločnosť TTH,a.s., Svit, 12,09 % vlastní Casofin, a.s., Košice,. Spoločnosti IF Pro Populo patrí 9,77 %. Nad 5 % základného imania má aj spoločnosť Tatrapeko,a.s., Svit.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS