ČLÁNOK
Aj na slovenských hraniciach sa bude vracať DPH
19. júla 2001

Vláda odsúhlasila návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Návrh novely už sedemkrát novelizovaného zákona by mal nadobudnúť účinnosť od januára 2002. Návrh prináša novú úpravu základu dane a zavedenie vrátenia dane zahraničným fyzickým osobám pri vývoze tovaru neobchodného charakteru a zahraničným podnikateľom.

Pri vybranom okruhu služieb, ktoré sa poskytujú zahraničným podnikateľom, by sa od januára malo miesto zdaniteľného plnenia určovať podľa sídla zákazníka. Ďalej návrh osobitne upravuje uplatňovanie DPH cestovnou kanceláriou.

Príjem štátneho rozpočtu sa po prijatí navrhovanej novely zákona o dani z pridanej hodnoty zníži približne o 500 mil. Sk. Ide o sumu, ktorá sa vráti turistom pri vyvezení tovaru do zahraničia. Daň sa bude vracať pri nákupe tovaru v hodnote prevyšujúcej 5 tis. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS