ČLÁNOK
Agroinvest ôsmou správcovskou spoločnosťou
5. januára 2001

Medzi správcovské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu kolektívneho investovania sa od začiatku roka zaradila aj spoločnosť Agroinvest, ktorá získala povolenie na túto činnosť od Úradu pre finančný trh (ÚFT). Ukončila tak transformáciu z investičnej spoločnosti, ktorá bola potrebná vzhľadom na nový zákon o kolektívnom investovaní platný od minulého roka. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ spoločnosti Juraj Biba.

Agroinvest zároveň otvára doteraz uzavretý podielový fond Slnko. Podielové listy fondu prestanú byť verejne obchodovateľné a bude možný ich priamy odpredaj správcovskej spoločnosti. Predaj nových podielových listov bude spoločnosť uskutočňovať prostredníctvom distribučných miest Poľnobanky, ktorá je depozitárom a akcionárom fondu.

Na konci júna prevyšovala hodnota majetku fondu Slnko 39,5 mil. Sk. Viac ako 77 % z toho predstavujú investície do cenných papierov. Z celkového objemu portfólia cenných papierov 30,75 mil. Sk tvorili 18,8 mil. Sk dlhopisy a 1,39 mil. Sk akcie slovenských podnikov. Zvyšných 500 tis. Sk predstavujú vkladové listy a certifikáty. „Predpokladám, že výnosnosť fondu prekročí za minulý rok 10 %,“ povedal J. Biba.

Na Slovensku tak v súčasnosti pôsobí osem domácich správcovských spoločností. Tri z nich, J&T Asset Management, Tatra Asset Management a Prvá penzijná využili možnosť transformácie na správcovskú spoločnosť už do polovice predchádzajúceho roka, novovzniknutými správcovskými spoločnosťami sa stali VÚB Asset Management a Istro Asset Management. Pred záverom roka 2000 udelil ÚFT povolenie aj spoločnosti Amslico AIG Funds, ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou poisťovne Amslico AIG Life.

Na správcovskú spoločnosť sa podobne ako Agroinvest s oneskorením transformovala aj bývalá investičná spoločnosť Technoinvest, ktorá naďalej pôsobí pod názvom Proficont. Časový posun v prípade oboch spoločností nastal z dôvodu určitých nedostatkov, ktoré im vytkol štátny povoľovací orgán. Zahraničnými správcovskými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku sú Capital Invest, Veritas SG, Wiof a Pioneer.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS