ČLÁNOK
Agregát M2 poklesol kvôli ukončeniu výkazníctva Devín banky
28. novembra 2001

Vývoj menového agregátu M2 ovplyvnilo v októbri v rozhodujúcej miere ukončenie výkazníctva Devín banky, v dôsledku ktorého sa účtovne znížil objem vkladov. Uvádza sa to v menovom prehľade Národnej banky Slovenska (NBS). Podľa predbežných dekádnych údajov NBS poklesla v októbri peňažná zásoba M2 vyjadrená vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993 medzimesačne o 6,7 mld. Sk na 604,9 mld. Sk. Medziročná dynamika peňažnej zásoby sa v porovnaní so septembrom znížila o 0,8 percentuálneho bodu na 7,9 %. Vrátane vkladov Devín banky by však medziročná dynamika agregátu M2 dosiahla viac ako 10 %.

Na medzimesačnom poklese agregátu M2 sa podieľali kvázipeniaze, ktoré v októbri v porovnaní so septembrom poklesli o 7 mld. Sk. Peniaze M1 mierne vzrástli, medzimesačne o 300 mil. Sk. Korunové vklady sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 9,1 mld. Sk, pričom o 10,3 mld. Sk klesli vklady obyvateľstva opäť pod vplyvom situácie v Devín banke. V najbližších mesiacoch by sa podľa NBS vklady Devín banky, ktoré nie sú v súčasnosti vykazované, mali opäť takmer v pôvodnom objeme stať súčasťou peňažnej zásoby v súlade s harmonogramom ich vyplácania Fondom ochrany vkladov. V súvislosti s tým možno v posledných mesiacoch tohto roka očakávať mierne vyššie prírastky M2, čo však bude znamenať iba návrat k pôvodným, očakávaným hodnotám.

Na medziročnom prírastku peňažného agregátu M2 sa podieľali výhradne čisté domáce aktíva, ktorých medziročná dynamika rastu dosiahla 14,1 %, kým čisté zahraničné aktíva poklesli o 32,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS