ČLÁNOK
Agentúry S&P a Moody’s o ratingoch Českého Telecomu
1. augusta 2001

Ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) uvažuje o revízii úverového hodnotenia Českého Telecomu kvôli plánovanému prevzatiu plnej kontroly nad mobilným operátorom Eurotel. Agentúra S&P uviedla, že presunula rating úverov v cudzej mene „A-mínus“ a rating úverov v domácej mene „A“ do kategórie CreditWatch s negatívnymi implikáciami. Do rovnakej kategórie presunula agentúra aj hodnotenie prioritného nezaisteného dlhu „A-mínus“ dcérskej spoločnosti SPT Telecom B.V. Český Telecom v pondelok oznámil, že uzatvoril predbežnú nezáväznú dohodu s firmami Verizon Telecommunications a AT&T o kúpe 49-percentného podielu v spoločnosti Eurotel za 1,475 mld. USD. Štátom kontrolovaný Český Telecom vlastní v najväčšom domácom mobilnom operátorovi 51 %.

Ratingová agentúra Moody’s ponechala hodnotenie prioritných záväzkov Českého Telecomu na „Baa1“. Uviedla, že zámer Telecomu prevziať kontrolu nad mobilným operátorom Eurotel predstavuje nízke podnikateľské riziko. Potvrdenie ratingu podľa Moody’s taktiež odzrkadľuje očakávania, že následný rast zadlženosti Telecomu bude kolísať okolo 2,5-násobku čistých záväzkov k zisku EBITDA s tým, že sa udrží minimálne päťnásobok úrokového krytia EBITDA. Moody’s však dodala, že prípadné ďalšie akvizície resp. investície Telecomu, ktoré zvýšia zadlženosť výrazne nad 2,5-násobok EBITDA, by s najväčšou pravdepodobnosťou viedli k zníženiu ratingu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS