ČLÁNOK
Agentúry Fitch a Standard & Poor’s zvýšili ratingové hodnotenie VÚB
23. novembra 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch vyradila dlhodobý rating Všeobecnej úverovej banky (VÚB) hodnotený stupňom „BB“ z monitorovacieho režimu Rating Watch Positive a zvýšila ho na stupeň „BB+“. V rovnakom čase zmenila agentúra aj podporný rating VÚB z úrovne „2T“ na „3T“. Krátkodobý rating potvrdila na úrovni „B“ a individuálny rating na úrovni „D“. Výhľad dlhodobého ratingu je pozitívny. Prehodnotenie ratingu nasleduje po stredajšej finalizácii predaja 94,47 % akcií VÚB talianskej bankovej skupine IntesaBci, ktorá je hodnotená stupňom „A+“.

Spolu s ratingovou agentúrou Fitch zvýšila rating Všeobecnej úverovej banky, a.s. v stredu aj agentúra Standard & Poor’s. Rating dlhodobých záväzkov banky posunula z úrovne B na úroveň BB- a rating depozitných certifikátov z úrovne B na BB. Podľa ratingovej agentúry má banka po predaji 94,5 % akcií talianskej IntesaBci stabilný výhľad. Informoval o tom hovorca banky Norbert Lazar.

VÚB podľa Lazara pozitívne vníma zvýšenie ratingov banky zo strany oboch renomovaných agentúr ako ďalší významný krok v posilňovaní jej pozície na domácom finančnom trhu, ako aj vo vzťahu k zahraničným partnerom.

Zvýšenie ratingov VÚB zo strany oboch agentúr bolo bezprostrednou reakciou na vstup talianskeho strategického investora do banky. Zvýšenie ratingového hodnotenia VÚB podľa oboch agentúr odráža aj zlepšujúce sa podnikateľské prostredie na Slovensku, rastúcu výkonnosť banky a možnú podporu zo strany väčšinového vlastníka IntesaBci.

IntesaBci zaplatí za VÚB sumu 550 mil. EUR, čo je 1,8-násobok účtovnej hodnoty banky k záveru roka 2000. Konečná cena sa však môže zmeniť v závislosti od výsledkov nezávislého auditu. Ako uvádza agentúra Fitch, ratingy VÚB odzrkadľujú podporu, ktorú môže slovenská banka dostať od svojho nového majoritného vlastníka. Ratingové hodnotenie je obmedzené hornou úrovňou suverénneho ratingu Slovenskej republiky.

IntesaBci je najväčšou talianskou bankou podľa aktív. Očakáva sa, že ponúkne slovenskej VÚB prístup k novým produktom a podnikateľským aktivitám, dokonalejším systémom na riadenie rizík a potenciálne aj nový kapitál. VÚB by mala pokračovať v uplatňovaní stratégie „univerzálnej banky“ s cieľom udržať si vedúcu pozíciu v podnikovom sektore. V spolupráci so svojim akcionárom by mala ďalej rozvíjať retailové bankovníctvo a služby malým a stredným podnikom vrátane lízingu a asset managementu. VÚB by mala taktiež ťažiť zo skúseností, ktorými disponuje IntesaBci vďaka svojmu angažovaniu v ostatných krajinách strednej a východnej Európy (Privredna Banka v Chorvátsku a CIB Bank v Maďarsku).

VÚB je druhou najväčšou slovenskou bankou s 20-percentným podielom na celkových aktívach bankového systému krajiny. Vznikla v roku 1990 odlúčením od bývalej Československej štátnej banky na území Slovenska. Banka obsluhuje približne 80 500 podnikových klientov a viac ako milión retailových zákazníkov. VÚB je lídrom v poskytovaní hypotekárnych úverov, druhú pozíciu zastáva v oblasti kreditných kariet a retailových vkladov. Prevádzkuje druhú najväčšiu pobočkovú sieť na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS