ČLÁNOK
Agentúra Thomson Bankwatch znížila rating Poštovej banky.
6. decembra 1999

Rating krátkodobých záväzkov v domácej mene poklesol z úrovne LC-2 na LC-3, kým rating tzv. nadradených dlhov (senior debt) agentúra upravila z pôvodnej úrovne BB- na B+. Senior debt zvyčajne zahŕňa finančné prostriedky získané od bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ako aj pokladničné poukážky, dlhopisy a dlžobné listy, ktoré nie sú výhradne definované ako podriadené.
Za hlavnú príčinu banka označila vysoký objem klasifikovaných úverov získaných od jej predchodcu a zvyšujúce sa náklady, ktoré znižujú celkovú ziskovosť banky. Ako ďalej uviedla agentúra Thomson, klasifikované dlhy Poštovej banky predstavujú podstatných 20 % z celkových záväzkov Poštovej banky, pričom tieto dlhy nie sú adekvátne kryté.
Podiel Poštovej banky na aktívach slovenského bankového trhu vlani dosahoval 2,4 %, na úveroch 2,4 % a 3,2-percentný bol podiel na primárnych vkladoch. „Hoci Poštová banka zaznamenala v roku 1998 mierny zisk, operácie banky skončili v strate, ak vezmeme do úvahy nedostatočné krytie úverov v objeme 550 mil. Sk a značný zisk z lízingových aktivít vo výške 195 mil. Sk. Ten však bude potrebné upraviť, aby spĺňal medzinárodné účtovnícke štandardy,“ uviedla agentúra. Vzhľadom na významný objem vkladov obyvateľstva v Poštovej banke sa agentúra domnieva, že štát v extrémnom prípade banku pravdepodobne podporí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS