ČLÁNOK
Agentúra Standard & Poor’s potvrdila ratingy ČR
18. decembra 2000

Agentúra Standard & Poor’s (S&P) potvrdila Českej republike rating „A-“ pre dlhodobé devízové záväzky a rating „A2“ pre krátkodobé devízové záväzky. S&P zároveň potvrdila rating „AA-“ pre dlhodobé korunové záväzky a pre prioritný nezaistený dlh, rating „A1+“ pre krátkodobé korunové záväzky a dlhopisy. Vyhliadky pre ratingy sú stabilné.

„Úspešné pokračovanie reforiem by mohlo posilniť úroveň hodnotenia v strednodobom horizonte,“ uviedla agentúra. S&P dodala, že rating podporili dobré vyhliadky pre rozšírenie reforiem. Súčasný pokrok pri reštrukturalizácii bankovníctva a podnikov, pri posilňovaní riadenia podnikov a zlepšovaní konkurznej legislatívy by mali zabezpečiť pre Českú republiku vstup do Európskej únie v prvej vlne rozširovania, ktorú S&P očakáva v roku 2005. Na ratingy mala pozitívny vplyv aj pokračujúca výrazná fiškálna flexibilita, umožnená nízkou úrovňou domáceho dlhu, ako aj silná pozícia krajiny v oblasti solventnosti a likvidity. Priaznivý dopad mala taktiež výborná exportná výkonnosť, ktorú podporovali vysoké priame zahraničné investície.

Agentúra S&P apelovala na ČR, aby zredukovala výraznú fiškálnu nerovnováhu, implementovala politicky citlivú reformu v oblasti dôchodkového systému, administratívy a zdravotníctva a aby vybudovala silný a zdravý bankový systém.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS