ČLÁNOK
Agentúra Moody’s zvýšila rating Maďarska
14. novembra 2000

Ratingová agentúra Moody’s Investors Service zvýšila ratingy Maďarska pre devízové bondy a bankové depozitá na stupeň A3. Taktiež ratingy pre všetky nesplatené devízové bondy Maďarska a maďarskej centrálnej banky boli zvýšené na A3. Všetky ratingy majú stabilné vyhliadky.

Maďarská ekonomika si počína úspešne, pričom sa vyznačuje silným rastom, expanziou exportu, solídnymi investíciami a zlepšením stavu na bežnom účte platobnej bilancie. Spomínané solídne investície vedú k poklesu jednotkových pracovných nákladov a k zvýšeniu penetrácie sektorov z krajín Európskej únie (vytvárajúcich vysokú pridanú hodnotu) na maďarský trh. Fiškálna pozícia krajiny sa naďalej postupne zlepšuje, pričom jadrová inflácia pokračuje v klesajúcom trende.

Vládne všeobecný konsenzus, že Maďarsko je najúspešnejšou ekonomikou v strednej a východnej Európe v oblasti štrukturálnych reforiem a harmonizácie s normami a praktikami Európskej únie. Zo strednodobého hľadiska sa analytici agentúry Moody’s zamerajú na verejné financie, reformy verejného sektora, a na monetárnu a devízovú politiku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS