ČLÁNOK
Agentúra FitchRatings potvrdila Slovensku rating na úrovni A s negatívnym výhľadom 
18. júla 2023

Medzinárodná ratingová agentúra FitchRatings (Fitch) zverejnila vyhlásenie o úverovom ratingu Slovenska na úrovni A s negatívnym výhľadom. Súčasné hodnotenie Slovenska je podporené naším členstvom v EÚ a eurozóne, stabilnou a dôveryhodnou makroekonomickou politikou, ako aj  konkurencieschopnosťou exportu a stabilnými priamymi zahraničnými investíciami.

Vo vyhlásení Fitch zdôraznil dôveryhodný makroekonomický rámec Slovenska, ktorý je podporený členstvom v Európskej únii a eurozóne. Poukázal tiež na skutočnosť, že vďaka normalizácii domácej spotreby predpovedá rast HDP o 1,9% v roku 2024 a o 2,5% v roku 2025. Analytici rovnako očakávajú zlepšenie pozície čistého zahraničného dlhu na menej ako 30% HDP do roku 2025 a tiež rýchlejšie zníženie deficitu bežného účtu na priemerných 2,1% HDP v rokoch 2023- 2025, čo predstavuje predpandemické hodnoty. Ako silnú stránku Fitch hodnotí aj bankový sektor, ktorý je stabilný, ziskový a má dobrú kvalitu aktív.

Negatívny výhľad odzrkadľuje riziká vyplývajúce z nejasného politického rámca po nadchádzajúcich septembrových voľbách, najmä v oblasti fiškálnej konsolidácie a neistoty týkajúcej sa fiškálnych a makroekonomických dopadov vojny na Ukrajine a s tým súvisiacej energetickej krízy.

Výhľad by sa podľa agentúry Fitch mohol zmeniť z negatívneho na stabilný, ak by došlo k zníženiu dlhu verejnej správy.

Naopak k zhoršeniu ratingu Slovenska môže prísť v prípade nedostatočne dôveryhodnej fiškálnej konsolidácie, čo by viedlo k trvalým fiškálnym deficitom a prudkému nárastu dlhu verejnej správy voči očakávaniam na úrovni 58 % HDP v roku 2025. Stabilizácia dlhu na tejto úrovni si však vyžaduje prijatie konsolidačných opatrení, aby deficit klesol z očakávaných vyše 6 % HDP v tomto roku na úroveň 3,6 % HDP v roku 2025. Preto ministerstvo financií pracuje na kredibilnom zozname opatrení na ozdravenie verejných financií a bude dôležité, aby sa nová vláda, ktorá vzíde z volieb na jeseň tohto roku, postavila k tejto problematike zodpovedne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS