ČLÁNOK
Agentúra Fitch zvýšila ratingy Ľudovej banky
26. júna 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zvýšila rating Ľudovej banky (ĽB) pre medzinárodné dlhodobé úvery v zahraničných menách na „BB+“ z „BB“ a udelila pre tento rating pozitívny výhľad. Informovala o tom agentúra Fitch.

Ratingová agentúra taktiež potvrdila individuálny rating „C/D“, podporný rating „3T“ a krátkodobý rating „B“. Fitch potvrdila rating Intra-Country Issuer na „IC-B/C“ a zvýšila rating krátkodobých úverov v domácej mene na „LC-1“ z „LC-2“, pričom oba ratingy boli udelené na základe predchádzajúcej ratingovej stupnice Thomson BankWatch. Zvyšovaniu ratingov banky predchádzala analýza situácie v banke a potenciálna podpora zo strany jej materskej banky Österreichische Volksbanken AG (ÖV).

Takzvaný individuálny rating odzrkadľuje dobrú kvalitu aktív, likviditu a kapitalizáciu banky, avšak taktiež značnú mieru spoliehania sa na ÖV v otázkach riadenia rizík a mnohých strategických záležitostí. Takzvaný podporný rating odzrkadľuje názor agentúry, že materská spoločnosť banky bude ochotná aj schopná podporiť ju v prípade potreby. Symbol „T“ v podpornom ratingu naznačuje potenciálne riziká v rámci transferov na Slovensku, čo môže negatívne zasiahnuť schopnosť akcionára podporiť devízové záväzky banky.

Ratingová sústava Thomson BankWatch obsahuje dve ratingové stupnice, pre ktoré nemá agentúra Fitch priamy ekvivalent. Týmito stupnicami sú „Local Currency“ (LC) a „Intra-Country“ (IC), pričom každá z nich sa používala iba pre trhy tranzitívnych krajín. Individuálne ratingy agentúry Fitch pre banky hodnotia, ako by sa príslušná banka posudzovala, ak by bola úplne nezávislá a nemohla by sa spoliehať na externú podporu. Podporené ratingy zohľadňujú, či banka dostane podporu od svojich vlastníkov resp. od štátu, ak sa dostane do ťažkostí. Tieto ratingy nie sú úverovými ratingmi, ale hodnotia vnútornú silu banky a dostupnosť externej podpory. Agentúra Fitch 23. apríla tohto roku oznámila, že tieto ratingové stupnice prestane používať 1. októbra 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS