ČLÁNOK
Agentúra Fitch zvýšila ratingové hodnotenie Grécka
14. marca 2012

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings zvýšila dlhodobý emisný rating (IDR) Grécka v domácej a zahraničnej mene z úrovne obmedzenej platobnej neschopnosti (restricted default) na stupeň B-. Týmto ratingovým hodnoteniam priradila agentúra stabilný výhľad. Krátkodobý rating krajiny v zahraničnej mene agentúra Fitch zvýšila zo stupňa C na stupeň B a a stropný rating, ktorý majú všetky krajiny eurozóny, potvrdila na stupni AAA. Dôvodom na zvýšenie ratingu bolo oficiálne potvrdenie účasti až deväťdesiatich šiestich percent veriteľov krajiny na výmene vládnych dlhopisov. Agentúra v stanovisku uvádza, že výmena dlhopisov výrazne vylepšila grécky dlhový profil a znížila riziko návratu problémov s refinancovaním vládneho dlhu v najbližšom čase.

Výmena dlhopisov medzi Aténami a ich súkromnými veriteľmi je kľúčovým prvkom širšej zahraničnej pomoci Grécku, ktorej cieľom je predísť neriadenému bankrotu krajiny. Európska únia a Medzinárodný menový fond rozhodli, že úspešná výmena dlhopisov je podmienkou pre definitívne schválenie pomoci Aténam v sume 130 mld. eur, ktorú odsúhlasili ešte minulý mesiac.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS