ČLÁNOK
Agentúra Fitch zvýšila rating štyroch slovenských bánk
5. novembra 2002

Ratingová agentúra Fitch Ratings v pondelok zvýšila rating dlhodobých záväzkov štyrom slovenským bankám – Ľudovej banke (ĽB), Prvej komunálnej banke (PKB), Slovenskej sporiteľni (SLSP) a Všeobecnej úverovej banke (VÚB) z úrovne BB+ na BBB-. Agentúra zvýšila tiež rating krátkodobých záväzkov všetkým štyrom bankám z úrovne B na F3. Výhľad ĽB, PKB a VÚB je pritom pozitívny, výhľad SLSP je stabilný.

Prehodnotenie ratingov bánk prišlo po zvýšení ratingu dlhodobých záväzkov Slovenska z úrovne BB+ na BBB- s pozitívnym výhľadom. Podporný rating ĽB, PKB a VÚB agentúra Fitch zvýšila z úrovne 3T na 3. Podporný rating Sporiteľne poskočil z úrovne 2T na 2. Podľa agentúry po zohľadnení úveryschopnosti krajiny už nie je potrebné sledovať transferové riziká v cudzej mene v ratingoch jednotlivých bánk. Individuálny rating ĽB je na úrovni C/D a na úrovni D pre PKB, VÚB a SLSP.

Dlhodobé ratingy ĽB, PKB a VÚB počítajú s možnosťou podpory týchto bánk zo strany ich zahraničných vlastníkov a sú stále obmedzené ratingovým stropom krajiny. SLSP vlastní rakúska Erste Bank, ktorej dlhodobý rating sa nachádza na úrovni A. Fitch očakáva, že Erste svoju slovenskú dcéru v prípade potreby podporí. Nemusí to však platiť všeobecne, najmä ak zoberieme do úvahy relatívnu veľkosť dcér Erste Bank v strednej a východnej Európe k jej celkovej výške aktív. Dlhodobý rating SLSP už nie je na základe toho viazaný ratingom Slovenska a má stabilný výhľad.

VÚB je s 19-percentným podielom na aktívach v sektore druhým najväčším bankovým domom na Slovensku. V novembri 2001 kúpila od Fondu národného majetku 94,47 % talianska Intesa BCI, s ratingom A+. Na trhu hypotekárnych úverov banka zaujíma vedúce postavenie. „Zvýšenia ratingov považujem za dôkaz rastúcej dôvery odbornej verejnosti v ďalšie smerovanie banky. Sú tiež potvrdením správnosti vykonaných krokov po privatizácii VÚB v novembri minulého roku,“ vyjadril sa k zlepšeniu ratingov banky riaditeľ odboru stratégie banky Miroslav Nosáľ.

SLSP vznikla v roku 1969 a v súčasnosti je najväčšou finančnou inštitúciou na slovenskom bankovom trhu, keď hospodári s 28 % celkových vkladov fyzických osôb v krajine. Banka má takisto najväčšiu sieť pobočiek. Štát predal 87,18 % akcií SLSP v marci 2001 rakúskej Erste Bank, ktorá vlastní aj Českú spořitelnu a menšie banky v Maďarsku a Chorvátsku.

ĽB bola založená v roku 1991 rakúskou Österreichische Volksbanken AG. Je jednou z menších zo stredne veľkých bánk s 3-percentným podielom na aktívach slovenského bankového sektora. Má len malú sieť pobočiek s počtom klientov niečo cez 18 tisíc. Väčšinu z nich tvoria malé a stredné podniky, no služby poskytuje aj niekoľkým veľkým korporatívnym klientom. LB si vybudoval síce malú, ale stabilnú základňu vkladateľov, ktorých počet sa pohybuje približne na úrovni 100 tisíc.

PKB založená v roku 1993 patrí medzi desať najväčších bánk na Slovensku, špecializuje sa na poskytovanie úverov samosprávam, kde drží až 70-percentný trhový podiel. Banka poskytuje aj univerzálne bankové služby právnickým aj fyzickým osobám. Materskou spoločnosťou PKB je francúzsko-belgická Dexia Group s ratingom AA+.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS