ČLÁNOK
Agentúra Fitch zvýšila rating Prvej komunálnej banky na BB+
28. júna 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zvýšila rating Prvej komunálnej banky (PKB) pre dlhodobé devízové úvery na „BB+“ z „BB“ a udelila pre tento rating pozitívne vyhliadky. Informovala o tom agentúra Fitch. Udelila taktiež tzv. individuálny rating (Individual rating) „D“ a podporný rating (Support rating) „3T“, pričom potvrdila rating pre krátkodobé úvery „B“ a rating Intra-Country Issuer „IC-C“. Agentúra zvýšila rating krátkodobých úverov v domácej mene na „LC-1“ z „LC-2“.

Zvyšovanie ratingov PKB nasleduje po analýze situácie v banke a potenciálnej podpory zo strany jej nového vlastníka Dexia Group. Individuálny rating odzrkadľuje silnú pozíciu banky na slovenskom komunálnom úverovom trhu a zlepšovanie kvality aktív. Berie však do úvahy tiež silnejúcu konkurenciu v SR a neisté tempo rozvoja slovenského komunálneho trhu. Podporný rating odzrkadľuje názor agentúry Fitch, že materská spoločnosť banky bude ochotná aj schopná podporiť ju v prípade potreby. Symbol „T“ v podpornom ratingu naznačuje potenciálne riziká v rámci transferov na Slovensku, čo môže negatívne zasiahnuť schopnosť akcionára podporiť devízové záväzky banky.

Ratingová sústava Thomson BankWatch obsahuje dve ratingové stupnice, pre ktoré nemá agentúra Fitch priamy ekvivalent. Týmito stupnicami sú „Local Currency“ (LC) a „Intra-Country“ (IC), pričom každá z nich sa používala iba pre trhy tranzitívnych krajín. Individuálne ratingy agentúry Fitch pre banky hodnotia, ako by sa príslušná banka posudzovala, ak by bola úplne nezávislá a nemohla by sa spoliehať na externú podporu. Podporné ratingy zohľadňujú, či banka dostane podporu od svojich vlastníkov resp. od štátu, ak sa dostane do ťažkostí. Tieto ratingy nie sú úverovými ratingmi, ale hodnotia vnútornú silu banky a dostupnosť externej podpory. Agentúra Fitch 23. apríla tohto roku oznámila, že tieto ratingové stupnice prestane používať 1. októbra 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2020

USD 1,180 0,007
CZK 26,747 0,021
GBP 0,915 0,001
HUF 361,160 2,620
CAD 1,557 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS