ČLÁNOK
Agentúra Fitch zvýšila rating Estónska, vyhliadky stabilné
31. augusta 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zvýšila rating dlhodobých devízových záväzkov Estónska na A- z pôvodnej úrovne BBB+ a rating krátkodobých devízových záväzkov na F1 z F2. Rating dlhodobých záväzkov krajiny v domácej mene zvýšila agentúra na A+ z pôvodných A. Po tomto zvýšení boli všetky ratingy Estónska odstránené z Rating Watch Positive a dlhodobé vyhliadky ratingov sú teraz stabilné.

„Ekonomický vývoj v Estónsku počas uplynulých 12 mesiacov urobil na nás veľký dojem, pričom budúce fiškálne perspektívy sú dobré. Napriek tomu, že zhoršenie globálneho prostredia pravdepodobne spôsobí spomalenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Estónska na 4 – 5 %, vláda očakáva v tomto roku deficit 0,2 % HDP,“ uviedla agentúra Fitch vo svojom vyhlásení.

V roku 2000 vzrástla estónska ekonomika o 6,9 %, pričom ju sprevádzal solídny rast exportu. V tomto roku sa očakáva miera ekonomického rastu medzi 5 a 6 %. Podľa agentúry je silnou stránkou estónskej ekonomiky efektívny bankový systém, ktorý je väčšinou v zahraničnom vlastníctve, ako aj značné zahraničné investície, konzistentná ekonomická politika a pokrok krajiny v rámci prístupových rokovaní s EÚ. Za problémy považuje závislosť estónskej ekonomiky od externého prostredia, relatívne vysoký deficit na bežnom účte, vysokú nezamestnanosť, rozsiahle environmentálne škody, ktoré si vyžadujú nákladnú nápravu, a v neposlednom rade napäté vzťahy s Ruskom.

V porovnaní s ostatnými východoeurópskymi tranzitívnymi krajinami má Estónsko veľmi dobrý rating. Vyšší rating od agentúry Fitch má iba Slovinsko, na úrovni A. Rating Maďarska je zhodný s novým ratingom Estónska. Česká republika a Poľsko sú nositeľmi ratingu BBB+, pričom susedia Estónska majú nižšie ratingy. Lotyšsko má rating BBB a Litva BBB-. Slovensko má od agentúry Fitch rating BB+.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS