ČLÁNOK
Agentúra Fitch zlepšila ratingový výhľad SR na pozitívny
20. februára 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zlepšila ratingový výhľad Slovenskej republiky pre dlhodobé devízové a korunové záväzky na pozitívny. Ratingové hodnotenie je v súčasnosti na úrovni BB+ v prípade devízových a BBB+ v prípade korunových záväzkov. Ako Fitch oznámila v utorkovej tlačovej správe, tento krok zohľadňuje očakávania pokračujúceho zlepšovania úverových fundamentov Slovenska, čo by mohlo viesť k zvýšeniu ratingu na investičný stupeň približne v období nasledujúcich 12 mesiacov.

Podľa agentúry k hodnoteniu prispel výrazný pokles deficitu bežného účtu z 10 % hrubého domáceho produktu (HDP) na zhruba 3,4 % HDP v minulom roku, a to hlavne vďaka pozoruhodnému rastu exportu. Znížila sa tiež celková a čistá zahraničná zadlženosť. „Zahraničná zadlženosť by sa mohla v roku 2001 ďalej zlepšiť, keďže prílev priamych zahraničných investícií súvisiacich s privatizáciou pomôže financovať deficity platobnej bilancie a bežného účtu, a tiež podporia úroveň devízových rezerv,“ uviedla Fitch, podľa ktorej by sa mal tiež zrýchliť hospodársky rast Slovenska z približne 2,3 % v roku 2000 na odhadovaných 3 % v tomto roku. Jadrová inflácia by mala zostať pod úrovňou 5 %.

Ako možné riziká ďalšieho vývoja Fitch označuje rozpory vo vládnej koalícii. Na druhej strane však poznamenáva, že reformy súčasnej vlády pomohli nastoliť makroekonomickú stabilitu a začali pôsobiť na „hlboko zakorenené štrukturálne problémy“. Agentúra oceňuje napríklad reštrukturalizáciu bankového sektora a tiež avizované ambiciózne privatizačné plány. Ďalším problémom, ktorý spôsobuje obavy, je však zvyšujúci sa fiškálny deficit, ktorý by mohol v tomto roku stúpnuť až na 6 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS