ČLÁNOK
Agentúra Fitch zlepšila rating VÚB
25. mája 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zvýšila dlhodobý rating Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) z BB-“ na úroveň „BB“. Ratingový výhľad do budúcnosti označila agentúra za „pozitívny“. Agentúra Fitch okrem toho VÚB pridelila individuálny rating „D“ a potvrdila krátkodobý rating „B“. Zvýšenie ratingu podľa Fitch odráža zlepšenie rizikového profilu banky, ktoré vyplýva z „vyčistenia“ majetku, zníženia rizikového profilu a zlepšenej likvidity a kapitalizácie.

Ratingy však naďalej odrážajú neuspokojivo nízky prevádzkový zisk a obavy z rastúcej konkurencie, ktorá v zlom prevádzkovom prostredí sťažuje rast objemu kvalitných úverov. VÚB podľa agentúry musí dokončiť svoju reštrukturalizáciu a následne zaznamenať pozitívne výsledky, mal by sa taktiež ukončiť proces privatizácie. Agentúra Fitch sa ďalej domnieva, že VÚB by v prípade potreby podporil štát, pretože v slovenskej ekonomike a slovenskom bankovom systéme zastáva dôležité miesto.

VÚB pripravuje výročné rokovania s agentúrami Moody’s Investors Service a Standard & Poor’s, pričom očakáva zlepšenie ratingov aj z ich strany. Informoval o tom hovorca VÚB Norbert Lazar po zvýšení hodnotenia VÚB od ratingovej agentúry Fitch. Podľa manažmentu banky je zlepšenie hodnotenia pozitívnym signálom pre strategických investorov krátko pred ukončením privatizačného procesu.

V súčasnosti pripravujú banky Société Generale a Banca Intesa-BCI ponuku na kúpu majoritného podielu štátu vo VÚB, pričom ukončenie privatizácie sa očakáva v druhej polovici roku.

Ratingová sústava Thomson BankWatch obsahuje dve ratingové stupnice, pre ktoré nemá agentúra Fitch priamy ekvivalent. Týmito stupnicami sú „Local Currency“ (LC) a „Intra-Country“ (IC), pričom každá z nich sa používala iba pre trhy tranzitívnych krajín. Individuálne ratingy agentúry Fitch pre banky hodnotia, ako by sa príslušná banka posudzovala, ak by bola úplne nezávislá a nemohla by sa spoliehať na externú podporu. Podporené ratingy zohľadňujú, či banka dostane podporu od svojich vlastníkov resp. od štátu, ak sa dostane do ťažkostí. Tieto ratingy nie sú úverovými ratingmi, ale hodnotia vnútornú silu banky a dostupnosť externej podpory.

VÚB dosiahla vlani hrubý zisk 5,945 mld. Sk, pričom ešte v roku 1999 vykazovala nekonsolidovanú stratu 9,487 mld. Sk. Zisk v prvom štvrťroku dosiahol 433,7 mil. Sk. Bilančná hodnota banky počas prvých troch mesiacov klesla o 3,4 mld. Sk na 171,403 mld. Sk. VÚB k ultimu marca evidovala 38,595 mld. Sk úverov poskytnutých klientom. Štvrtinový podiel v banke vlastnia nadnárodné finančné inštitúcie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS