ČLÁNOK
Agentúra Fitch udelila ratingy Českej Poisťovni
13. marca 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch udelila spoločnosti Česká Pojišťovna, a.s. (ČP) dlhodobý rating „BBB“. ČP je vodcom na českom trhu poisťovacích služieb. Agentúra Fitch udelila poisťovni taktiež rating finančnej sily „A-„. Výhľady oboch ratingov sú stabilné.

Oba udelené ratingy odzrkadľujú stabilnú vedúcu pozíciu poisťovne na domácom trhu, uspokojivú úroveň kapitálu a excelentnú mieru likvidity. Nepriaznivým javom je však kolísavosť ziskov počas sledovaného obdobia a vstup ČP do zložitej fázy vlastného vývoja v súvislosti s vyostrovaním konkurencie na českom trhu poisťovacích služieb. Pevná pozícia poisťovne sa zakladá na jej niekdajšom monopolnom postavení, hustej distribučnej sieti a rozsiahlom súbore produktov. K 30. júnu 2000 bola ČP najväčšou poisťovňou v Českej republike s podielom na trhu vo výške 43,3 %.

Fitch očakáva, že ČP si udrží stabilné vedúce postavenie, pričom jej trhový podiel bude z dlhodobého hľadiska výrazne prevyšovať hranicu 30 %. Ziskovosť by sa mala zlepšiť, pretože vďaka prebiehajúcej reštrukturalizácii sa zvyšuje efektívnosť poisťovne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS