ČLÁNOK
Agentúra Fitch potvrdila ratingy Poľska, výhľad stabilný
22. marca 2002

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila ratingy Poľska BBB+ pre dlhodobé devízové úvery, A+ pre dlhodobé úvery v poľskej mene a F2 pre krátkodobé úvery. Výhľad ratingov pre dlhodobé úvery je stabilný. Agentúra Fitch o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Hoci sa poľská ekonomika vyhla recesii, miera rastu hrubého domáceho produktu (HDP) bola v minulom roku najnižšia od začiatku transformačného procesu a najslabšia v celej strednej a východnej Európe. Na ratingy negatívne vplývali silnejúce tlaky na verejné financie. Agentúra pozitívne zareagovala na fakt, že nová poľská vláda sa v rámci riadenia verejných financií prikláňa ku kontrolovaniu výdavkov od stanovovania cieľov deficitu. Táto skutočnosť by mohla mať zo strednodobého hľadiska výrazný vplyv na praktiky v oblasti rozpočtových výdavkov.

Ratingy Poľska podporuje aj redukcia deficitu na bežnom účte platobnej bilancie v priebehu uplynulých dvoch rokov a z toho vyplývajúca stabilita hrubých a čistých externých dlhov. Fitch očakáva, že Poľsko dokončí predvstupové rokovania s Európskou úniou do konca tohto roku a členom únie sa stane v rokoch 2004-2005.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS