ČLÁNOK
Agentúra CRA priradila Ružomberku ratingové ohodnotenie
6. júna 2002

Agentúra CRA Rating Agency, a.s. (CRA), priradila mestu Ružomberok dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách BBB+ so stabilným výhľadom, čo predstavuje nižšie ratingové hodnotenie ako SR iba o jeden stupeň. V kategórii transakcií v cudzích menách priradila Ružomberku rating BB+ so stabilným výhľadom, čo je o jeden stupeň pod úrovňou rizika štátu. Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé hodnotenie BBB+. Agentúru SITA o tom informovala CRA.

V zdôvodnení agentúra uvádza, že silnou stránkou Ružomberka je vo finančnej oblasti jasne definovaná koncepcia v kľúčových oblastiach hospodárenia mesta. Vysoká úroveň finančného riadenia vnáša do vývoja finančných ukazovateľov určitú stabilitu. Podľa CRA mesto vykazuje stabilne prebytky hospodárenia ku koncu bežného roku, ktoré sú zdrojom financovania rôznych aktivít zabezpečujúcich ďalší rozvoj. Podporným nástrojom vo finančnom riadení je centrálny informačný systém mesta, ktorý umožňuje automatizáciu riadiacich procesov, ako aj kontrolných mechanizmov. Ružomberok má dobre vybudovaný systém interných predpisov a všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa riadia základné funkcie mesta a nakladanie s jeho majetkom.

Celkovú likviditu Ružomberka hodnotila CRA pozitívne, poukazuje však na kurzové riziko, ktoré mesto podstupuje pri čerpaní úverov v cudzej mene na financovanie niektorých svojich investičných aktivít. Keďže Ružomberok nemá príjem finančných prostriedkov v cudzej mene, existenciu tohto rizika vníma agentúra negatívne a z dlhodobého hľadiska by sa mesto podľa CRA malo vyvarovať čerpaniu týchto úverov.

Ružomberok je hospodárskym a kultúrnym centrom dolného Liptova a je sídlom okresu, ktorý združuje 25 obcí. Zastúpenie priemyslu v meste je sústredené do celulózovo-papierenského a textilného sektora, ktorý reprezentujú veľké priemyselnými podnikmi so zahraničným kapitálom. Napriek tomu je v Ružomberku relatívne vysoká miera nezamestnanosti, ktorá ku koncu marca dosiahla 19,5 %, čo je viac ako miera nezamestnanosti v okrese s 18,35 % a viac ako celoštátna miera nezamestnanosti 16,89 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS