ČLÁNOK
AG banka zatiaľ predala 20 % svojich aktív
4. februára 2001

Z celkovej bilančnej sumy AG banky v konkurze sa za viac ako 8 mesiacov podarilo predať len 20 % pohľadávok. Uviedol to pre agentúru SITA správca konkurznej podstaty Bernard Ondrejka. Bilančná suma tak v súčasnosti dosahuje úroveň 2,4 mld. Sk.

„Doteraz sa uskutočnilo 6 kôl predaja pohľadávok, z ktorých posledné by malo byť vyhodnotené 15. februára,“ uviedol B. Ondrejka. Výška ponúk na odkúpenie pohľadávok sa v predchádzajúcich kolách pohybovala na úrovni 1 – 2 % nominálnej hodnoty. Tieto ponuky však zatiaľ správca neakceptoval, pretože ich chce predať za ceny približujúce sa znaleckému posudku. Ten odhadol ich reálnu hodnotu na úrovni 6 – 7 % nominálnej hodnoty. Správca neprijal najmä ponuky na odkúpenie u pohľadávok zabezpečených založenými nehnuteľnosťami. V prípade opätovného neúspešného predaja budú musieť o znížení cien v ďalších kolách rozhodnúť veritelia, ktorí by sa mali stretnúť v prvej polovici februára.

Hlavným problémom pri uspokojovaní veriteľov je podľa B. Ondrejku neskorý termín vyhlásenia konkurzu. Podľa jeho slov „prakticky všetky lukratívne pohľadávky sa započítali počas nútenej správy“. Na aktívach AG banky sa tak približne spolovice podieľajú podniky už vymazané z obchodného registra, zvyšok je prevažne v konkurze. Podľa slov B. Ondrejku zhruba štvrtina pohľadávok bude musieť byť bezodplatne vylúčená z konkurznej podstaty, pretože má nulovú hodnotu. Ukončenie konkurzu AG banky možno očakávať v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS