ČLÁNOK
AG Banka chce dotvoriť opravné položky v plnej výške
18. novembra 1999

AG Banka, a.s. Nitra očakáva do konca roka kladný hospodársky výsledok, ktorý bude podľa predsedu predstavenstva banky a jej generálneho riaditeľa Petra Jaďuďa závislý od výšky vytvorených opravných položiek a rezerv. Do 31. septembra objem opravných položiek a rezerv dosiahol 1,681 mld. Sk, pričom do konca roka ich chce banka dotvoriť v plnej výške podľa odporúčaní audítora. Objem klasifikovaných úverov na celkovom úverovom portfóliu predstavuje podľa riaditeľa lepší výsledok ako celoslovenský priemer. Ten tvorí podľa P. Jaďuďa „úroveň pod 50 % celkového úverového portfólia“.
Podstatnú časť klasifikovaných pohľadávok tvorí pohľadávka voči českej Agrobanke, a.s., Praha. Pražská banka je však momentálne v likvidácii a AG Banka si preto vynucuje jej splatenie súdnou cestou. P. Jaďuď vidí vysokú pravdepodobnosť splatenia tejto pohľadávky a nepredpokladá, že na túto pohľadávku bude musieť tvoriť opravné položky. Pritom podotkol, že o týchto operáciách je informovaná Národná banka Slovenska ako aj Česká národná banka.
AG Banka si podľa jej prezidenta plní po celý čas svojho pôsobenia priebežne v riadnych termínoch všetky finančné záväzky. Informácie, podľa ktorých AG banka nebola schopná vyplatiť veľkodeponentovi Investičnému fondu PSIPS úložky vo výške 1,1 mld. Sk riaditeľ banky vyvrátil. „Môžme dokázať výpisom z účtu ako bolo depozitum splácané,“ uviedol. Dodal, že z celkovej sumy približne 1,1 mld. Sk banka splatila už asi jednu šestinu. Pritom podčiarkol, že listom z marca požiadal ministerku financií o súhlas so splátkovým plánom, ministerka však na tento návrh nereagovala. Hovorca ministerky financií Peter Švec však pre agentúru SITA potvrdil, že informácie ministerstva svedčia o tom, že AG banka má problémy s likviditou.
Banka podľa riaditeľa zabezpečuje stanovené objemy prostriedkov povinných minimálnych rezerv (PMR). Od začiatku tohto roka znižuje svoju závislosť na medzibankových zdrojoch a na zdrojoch veľkodeponentov. Od začiatku svojej činnosti 1. mája 1997 do konca septembra zdvojnásobila objem primárnych vkladov na 5,458 mld. Sk, čo je viac ako 1,7 násobok stavu poskytnutých úverov. Rast objemu zdrojov bol sprevádzaný rastom počtu účtov. K 31. septembru viedla svojim klientom takmer 60 000 účtov. Do konca roka by mal kapitál banky prevýšiť 600 mil. Sk. Zámery na budúci rok spočívajú v programe reštrukturalizácie založenom na ďalšom vnútornom ozdravení banky.
AG Banka prevzala 1. mája 1997 na základe Zmluvy o predaji časti podniku organizačnú zložku českej Agrobanky so sídlom v Banskej Bystrici. K 1. marcu 1998 prevzala organizačnú zložku Banky Haná, a.s., Brno so sídlom v Nitre a k 1. septembru 1998 prevzala organizačnú zložku Moravia banka, a.s. Frýdek Místek so sídlom v Žiline.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS