ČLÁNOK
AFS plánuje rozšíriť svoju sieť finančných poradcov
6. februára 2003

Spoločnosť AFS-Investičné a poisťovacie služby, a.s. , ktorá do marca 2002 fungovala pod názvom Allfinanz Holding, chce počas nasledujúcich troch rokov rozšíriť svoju poradenskú sieť. V porovnaní s 1 500 pracovníkmi poradenskej firmy AFS, by tak spoločnosť v roku 2006 chcela na trhu umiestniť zhruba 5 000 finančných poradcov. Podľa predsedu predstavenstva AFS Petra Krištofoviča je v tomto roku ďalšou z priorít firmy posilniť poradenstvo v oblasti dôchodkového zabezpečenia, čo súvisí s pripravovanou reformou dôchodkového systému.

Podľa Krištofoviča sa legislatíva v poisťovacích a poradenských službách nevyvíja správnym smerom. Ako uviedol, hlavnou rezervou je skutočnosť, že v súčasnosti neexistujú štandardy ani kritériá, ktoré by definovali kvalifikáciu finančných poradcov. Viac ako 90 % zamestnancov poradenských spoločností, ako ďalej konštatoval, si touto prácou privyrába a nevykonáva ju ako hlavný pracovný pomer. AFS plánuje v budúcnosti osloviť niektorú z vysokých škôl, aby v spolupráci s poradenskými firmami zriadila kurz vzdelávania finančných poradcov, čo by prispelo k vytvoreniu ich jednotného vzdelávacieho modelu. Licenciu na sprostredkovanie finančných služieb vydáva Úrad pre finančný trh SR.

AFS vznikla v roku 1996 a v SR má 18 pobočiek. V súčasnosti eviduje približne 160 tis. klientov, ktorí od vzniku spoločnosti investovali 3,253 mld. Sk. Počas svojho pôsobenie firma akvizíciou k svojej značke pripojila spoločnosti Paramatta, s.r.o. a SIB, s.r.o. Dcérska spoločnosť AFS FinCo and Partners, a.s., sa zameriava na kategóriu klientov z vyššej príjmovej skupiny obyvateľstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS