ČLÁNOK
Adresy nielen pre milovníkov technickej analýzy
23. júna 2000

Je zrejmé, že v súčasnosti zvyšok sveta pomerne výrazne zaostáva, aj keď v posledných rokoch dochádza k výraznému zlepšeniu v Ázii a i keď pomalším tempom i v Európe.

Internet sa postupom času stáva – a či už stal – jednoznačne dominantným informačným zdrojom. Oblasť finančných trhov je veľmi bohato pokrytá, aj keď v oblasti voľne dostupných informácií jednoznačne dominujú informácie z vývoja na akciových trhoch a to hlavne akciových trhoch Spojených štátov. Nie ľahké je vyhnúť sa úvahe, nakoľko úspešnosť US akciových trhov súvisí so šírkou volne a online dostupných informácií. Je zrejmé, že v súčasnosti zvyšok sveta pomerne výrazne zaostáva, aj keď v posledných rokoch dochádza k výraznému zlepšeniu v Ázii a i keď pomalším tempom i v Európe.

US index futures

Jedným zo serverov venujúcim sa vývoju na finačných trhoch z globálneho pohľadu je server CNNfn. Každodenne prináša prehľad vývoja na hlavných svetových trhoch a umožňuje i už pomerne bežné vyhľadávanie informácií o konkrétnych spoločnostiach. Nadštandartným je zverejňovanie vývoja futures na hlavné US akciové indexy, zaujímavým počas hodín pred začiatkom amerického obchodovania.

Futures na americké indexy zo stránky CNN, uvedené hodnoty nenaznačujú výraznú zmenu pri otvorení amerického obchodovania

Výkonnosť sektorov

S postupnou globalizáciou finančných trhov a ich vzájomnou prepojenosťou rastie význam sektorového pohľadu na investovanie. Veľmi pekný aplet určený k porovnávaniu výkonnosti US sektorov je možné nájsť na servri StockCharts.com http://stockcharts.com/charts/performance/SPSectors.html

Prehľad tohtoročného vývoja vybraných hi tech sektorov.

Aj keď technológie ako celok sú do začiatku roku na nule či v miernej strate, vývoj jednotlivých sektorov bol mimoriadne diferencovaný. Biotechnológie BTK a polovodiče SOX získavajú od začiatku roku viac ako 67%, network NWX vykazuje od začiatku roku zisk 41,65%. V najväčšom mínuse je internet IIX, strácajúci 12,62%, software CWX stráca vďaka vládou sužovanému Microsoftu 8,8%. Zoznam skratiek sektorov nájdete na tejto adrese

Európske trhy

Informácie z európskych trhov sú vo všeobecnosti cez interent pomerne ťažko postupné, čo je dané hlavne vysokým stupňom ich regionálneho členenia, dúfajme že iba dočasným. Veľmi dobrý prehľad o vývoji však prinášajú Dow Jones indexy európskych trhov prístpné na adrese www.stoxx.com. Výborné je, že okrem grafického znázornenia ponúkaných indexov umožňuje server aj stiahnutie ich histórie v dátovej podobe.

Porovnanie výkonnosti európskych technológií a európskeho telekomu v poslednom kvartáli

Technická analýza na internete

Tí, ktorí sa rozhodujú pri investovaní podľa technickej analýzy, by rozhodne nemali obísť stránky www.investertech.com (druhé "e" nie je preklep). Na stránke http://www.investertech.com/charts/default.asp umožňuje serever spustenie java apletu zobrazujúceho vývoj navolených indexov alebo konkrétnych titulov

Graf vývoja ceny Microsoftu, búchajúceho si hlavu o hranicu 80 USD, doplnený o niekoľko indikátorov. Aplet umožňuje prepínanie medzi vybranými titulmi ako i on line aktualizáciu zobrazených dát.

Juraj Kováčik


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS