ČLÁNOK
… aby ste správne a úspešne viedli svoju firmu!
15. októbra 2003

SRO.jpgSpoločnosť s ručením obmedzeným je formou podnikania, ktorej právna úprava podlieha pomerne častým legislatívnym zmenám. Pre tých, ktorí chcú byť pripravený a mať istotou aj pro vstupe SR do EÚ, pripravilo naše vydavateľstvo odbornú publikáciu „Spoločnosť s ručením obmedzeným“.

Pomocou tejto príručky získate súhrnné informácie a praktické príklady, ktoré Vám pomôžu nájsť to najlepšie riešenie pre Vašu spoločnosť. Zlepšíte systém zamestnávania a odmeňovania pracovníkov, vyriešite otázky z oblasti daní, účtovníctva a financovania spoločnosti. Budete mať komplexný prehľad o Vašich právach a povinnostiach, a tým obmedzíte riziká súvisiace s Vašou prácou.

Za najvýznamnejšiu výhodu považujem to, že spôsob spracovania informácií je prispôsobený užívateľom, teda Vám – konateľom, spoločníkom a vedúcim zamestnancom každej spoločnosti s ručením obmedzeným. Autorský kolektív vedený Doc. JUDr. Máriou Patakyovou, CSc. je zárukou kvality a právnej spoľahlivosti celého diela.

Významne napomáha pri správnom a rýchlom postupe v každej fáze života firmy a zaručuje prehľad v zmenách zákonov bez ich neustáleho sledovania.

Technické vyhotovenie príručky umožňuje, aby autorský kolektív reagoval na priame alebo súvisiace zmeny právnej úpravy, na zmenu výkladu v právnej praxi ale aj na otázky a problémy jej užívateľov.

Publikácia je prehľadne rozdelená do 16 kapitol, ktoré sa podrobne venujú spoločnosti s ručením obmedzeným od jej vzniku, cez všetky zmeny počas jej existencie, až po možný zánik. Súčasťou obsahu sú tiež daňové, účtovné, personálne problémy a návody na ich riešenia.

Najnovšia kapitola „Spoločnosť s ručením obmedzeným v európskom práve“ Vám poskytne rady a upozornenia ako Vašu spoločnosť prispôsobiť novým podmienkam po vstupe SR do EÚ.

V cene diela ako aj každej aktualizácie je CD-ROM obsahujúci momentálne 133 vzorov zmlúv, dohôd a právnych podaní, plné aktuálne znenia zákonov, ktoré sú potrebné pre plynulý a úspešný chod Vašej spoločnosti. Ako zákazník budete mať možnosť využiť aj bezplatný Odpovedný a poradenský servis.

Odborná publikácia „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ by preto nemala chýbať v žiadnej progresívnej spoločnosti.

Ing. Lenka Rybanská

odborná redaktorka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS