ČLÁNOK
Abgenix, Inc. (ABGX)
25. októbra 2001

Kalifornská biotechnologická spoločnosť Abgenix, Inc., ktorá začala svoju činnosť v roku 1996 ako nezávislá pobočka firmy Cell Genesys, Inc., vyvíja terapeutické protilátky určené na liečenie množstva chorobných stavov ako sú ťažkosti spojené s transplantačnými operáciami, zápalové ochorenia, poruchy imunitného systému, kardiovaskulárne a infekčné ochorenia a rakovina. Abgenix vyvinul a je vlastníkom patentu na špeciálnu technológiu nazvanú XenoMouseTM. Na základe tejto technológie spoločnosť vyvíja protilátky s ľudskou proteínovou sekvenciou použitím genetického reťazca myší, v ktorom sú myšie protilátkové gény potlačené a funkčne nahradené ľudskými protilátkovými génmi, pričom zvyšok imúnneho systému myší ostáva neporušený. Tieto myšie transgény obsahujú prirodzenú schopnosť produkovať široký repertoár vysoko účinných protilátok. Na báze XenoMouseTM spoločnosť zamýšľa vybudovať veľké a diverzifikované portfólio produktov prostredníctvom spolupráce s inými biotechnologickými, genetickými a farmaceutickými spoločnosťami resp. vo vlastnej réžii. Spomedzi farmaceutických gigantov Abgenix nadviazal spoluprácu napr. so spoločnosťami Pfizer, Abbott Laboratories, BASF, Schering-Plough, SmithKline Beecham a pod. Rastový potenciál dáva firme i spolupráca s poprednými biotechnologickými a genetickými firmami ako Amgen, Cell Tech, Chiron, Genentech, Immunex, CuraGen, Millennium, Lexicon Genetics, Corixa, Dyax, Diabetogen, Gliatech a iné. Abgenix je jedným z popredných hráčov na trhu s monoklonálnymi protilátkami, ktorého hodnota by podľa analytikov mala v najbližšom období dosiahnuť až 50 mld. USD.

Od roku 1999 Abgenix, Inc. spolupracuje aj s armádou USA, konkrétne s Medicínskym výskumným inštitútom infekčných chorôb armády USA so sídlom v Marylande. Spolupráca je zameraná na vývoj protilátok, určených na ochranu amerických vojsk v potenciálnej biologickej vojne, proti tzv. filovírusom ako je napr. vírus ebola či marburg, ktoré predstavujú hrozbu pre americkú bezpečnosť v prípade ich použitia ako biologických zbraní. Výsledky z africkej republiky Zair poukazujú na to, že až sedem ľudí z ôsmych, ktorí podstúpili protilátkovú terapiu a boli neskôr nakazení vírusom ebola, prežilo. Nedávne tragické udalosti v New Yorkskom Manhattane pridávajú tomuto spoločnému projektu na význame.

Za fiškálny rok 2000 výnosy spoločnosti vzrástli takmer štvornásobne z 15,3 mil. USD na 59,4 mil. USD a sú výsledkom rastúcich príjmov z poskytnutých licencií na technológiu XenoMouseTM. Čistá strata poklesla na 8,8 mil. USD, čo je v porovnaní s úrovňou roka 1999, kedy táto strata dosiahla 20,5 mil. USD, pokles o 57%. Nižšia strata bola čiastočne kompenzovaná vyššími osobnými nákladmi, amortizáciou a procesnými výdavkami na výskum a vývoj, ktoré poskočili z 21,1 mil. USD na 51,3 mil. USD a tvoria rozhodujúcu časť nákladov. Prudký nárast bol zaznamenaný v položke celkové aktíva, ktoré stúpli zo 148,5 mil. USD až na 936,8 mil. USD. Trhová kapitalizácia sa momentálne pohybuje okolo 1,96 mld. USD. Cena akcií za posledných 12 mesiacov fluktuovala v rozpätí 15,31 USD/akciu až 94,88 USD/akciu a v súčasnosti je na úrovni 25,35 USD/akciu s potenciálom rastu, ktorý umocňuje aj minulý mesiac zverejnená správa o spolupráci s poprednou biotechnologickou spoločnosťou Biogen. Výsledky do konca júna 2001 hovoria o 64%-om raste výnosov na 30,5 mil. USD, ale aj o opätovnom vzostupe čistej straty z 5,8 mil. USD na 22,4 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS