ČLÁNOK
A. Rezeš stratil rozhodujúce postavenie vo VSŽ
14. januára 1999

Tento objem akcií predstavuje 10,03 % základného imania spoločnosti. Ako agentúru SITA informoval generálny tajomník burzy Marián Sásik, prevod akcií bol povolený „vzhľadom na skutočnosti preukázané účastníkom trhu“. Časť emisie VSŽ je zablokovaná už od 1. decembra minulého roka, kedy predseda Burzovej komory BCPB pozastavil vysporiadanie piatich obchodov s akciami VSŽ, ktoré sa uskutočnili 26. novembra 1998, čo si podľa oficiálnych informácií vyžiadalo pretrvávajúce ohrozenie záujmov účastníka trhu. V piatich zablokovaných obchodoch sa previedlo spolu 4 888 201 kusov v celkovom objeme 1 600 459 550 Sk. Celkovo sa vtedy v deviatich priamych obchodoch previedlo 5 517 101 kusov akcií VSŽ pri cenách od 150 do 700 Sk za kus. Ak by vo všetkých týchto obchodoch išlo o rôzne akcie, znamenalo by to prevod akcií predstavujúce vyše tretiny základného imania spoločnosti. Podľa vtedajšieho vyjadrenia ministerky financií Brigity Schmögnerovej išlo o pokus VSŽ Holding, a.s., splatiť úver v Slovenskej sporiteľni, a.s., (SLSP) a získať tak naspäť akcie spoločnosti, ktoré sú dočasne v rámci repo obchodu na účte SLSP. Ako pre agentúru SITA dnes uviedol hovorca VSŽ Jozef Marko, utorkový obchod na BCPB je výsledkom rozhodnutia akcionárov spoločnosti a manažment VSŽ Holding ho nebude komentovať. Podľa informácií dnešného vydania denníka Pravda získala desaťpercentný balík akcií VSŽ na svoj účet SLSP realizáciou záložného práva. Balík 26 % akcií VSŽ bol v sporiteľni založený ako zábezpeka na úver vo výške 1,3 mld. Sk, z ktorého je zatiaľ ešte zhruba 500 mil. Sk nesplatených. Týmto obchodom možno stratil Alexander Rezeš svoje rozhodujúce postavenie vo VSŽ, keďže štát už ovládal prostredníctvom SLSP asi 13 % akcií a 3 % vlastní Reštitučný investičný fond. Takmer desaťpercentný podiel vlastní košická Priemyselná banka, u ktorej je vzhľadom na závislosť od SLSP možné očakávať hlasovanie v zhode so štátnymi subjektmi, uzatvára Pravda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS