ČLÁNOK
43,720 mld. Sk účastníkom aukcií štátnych dlhopisov
14. októbra 1997

Podľa aukcií konaných do dnešného dňa nadobúda v roku 1998 splatnosť 14 emisií štátnych dlhopisov MF SR, ktorých hodnota spolu s výnosmi predstavuje celkovo 43,720 mld. Sk. Z tohto objemu na výnosy pripadá 6, 345 mld. Sk, pričom nominálna hodonota splatných emisií dlhopisov predstavuje hodnotu 37,375 mld. Sk. Z celkového počtu splatných emisií boli tri emitované v roku 1995 za účelom pokrytia schodku štátneho rozpočtu v roku 1993 a 1994. Zvyšných 11 emisí bolo k dnešnému dňu emitovaných počas roku 1997 a pokrýval sa nimi rozpočtový deficit v roku 1996. Najväčšie splatné objemy pripadajú na august a október 1998. V auguste budúceho roku bude musieť MF SR zaplatiť držiteľom štátnych dlhopisov 9,1 mld. Sk, v októbri to bude 14,66 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS