ČLÁNOK
Finančný manažér
25. mája 2017

OBSAH

ÚVODNÍK
Andrej RÉVAY, prezident SAF

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY VÝZVY CORPORATE GOVERNANCE V ROKU 2017
Martin PETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

FINANČNÉ CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB – REÁLNE ODVETVIE EKONOMIKY SR
Peter DANIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

KVALITA PRIMÁRNYCH ÚDAJOV JE AJ PRIMÁRNOU PODMIENKOU KVALITY EKONOMICKEJ ANALÝZY
Ladislav KABÁT – Monika SOBEKOVÁ-MAJKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

MAJÚ ALEBO NEMAJÚ MALÉ A STREDNÉ PODNIKY NA SLOVENSKU PROBLÉM S PRÍSTUPOM K EXTERNÝM ZDROJOM?
Daniel PITOŇÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

BANKOVÝ PLATOBNÝ ZÁVÄZOK – NOVÝ NÁSTROJ OBCHODNÉHO FINANCOVANIA
Eva JANČÍKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

STRÁNKY SAF AKTIVITY SAF V PRVOM ŠTVRŤROKU
(Želmíra MICHEĽOVÁ)

HISTORICKY NAJEFEKTÍVNEJŠÍ VÝBER DPH ZAZNAMENALA FINANČNÁ SPRÁVA KU KONCU ROKA 2016.
(Patrícia MACÍKOVÁ)

EACT SUMMIT 9. – 10. MAREC 2017 BRUSEL
(Andrej RÉVAY)

EACT – INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY EACT V BRUSELI
(Andrej RÉVAY)

Finančný manažment


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS