ČLÁNOK
Štát hospodáril v januári so schodkom vyše 120 mil. eur
7. februára 2014

Štátny rozpočet začal rok 2014 so schodkom. Podľa údajov rezortu financií bolo hospodárenie štátu v prvom mesiaci roka záporné v sume 122,9 mil. eur. Oproti vlaňajšiemu januáru to znamenalo zvýšenie schodku na takmer dvojnásobok. Z celoročne plánovaného deficitu na úrovni 3,284 mld. eur, to predstavovalo 3,7 %.

Príjmy štátneho rozpočtu v januári medziročne stúpli o 14,2 % na 959,4 mil. eur. Celoročný plán príjmov sa tak po prvom mesiaci plní na 6,8 %. Samotné daňové príjmy medziročne vzrástli o 9,5 % na 876,1 mil. eur, čo predstavovalo viac ako desatinu z celoročne plánovanej výšky daňových príjmov. Výdavky štátneho rozpočtu v januári medziročne stúpli o 19,9 % na 1,082 mld. eur. Predstavovalo to 6,2 % výdavkov schválených na celý rok.

Medziročný nárast daňových príjmov tak podľa rezortu financií v nominálnom vyjadrení predstavoval 76,1 mil. eur. Pozitívny vývoj zaznamenal pri všetkých hlavných typoch daní. Výber dane z pridanej hodnoty stúpol o 48,1 mil. eur, dane z príjmov právnických osôb o 9,5 mil. eur, spotrebných daní o 8,6 mil. eur, dane z príjmov vyberanej zrážkou o 5,9 mil. eur a u dane z príjmov fyzických osôb o 3,7 mil. eur. Ostatné dane zaznamenali medziročný nárast o 0,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie, kde nastal medziročný nárast o 6,8 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu nastal medziročný nárast o 36,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní taktiež vyššie, a to o 179,6 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS