ČLÁNOK
Počiatočná podnikateľská aktivita v SR z roka na rok klesá
7. februára 2014

Celková počiatočná podnikateľská aktivita Slovákov z roka na rok klesá. Oproti roku 2011 klesla o takmer 5 %, čo je však ešte stále nad európskym priemerom. Vlani u nás počiatočná podnikateľská aktivita dosiahla hodnotu 9,5 %. Dospelí na Slovensku vnímajú, že príležitostí na podnikanie je čoraz menej. Od roku 2011 kleslo percento ľudí, ktorí vnímajú príležitosti na podnikanie, z 23,8 % na 16,1 %. Slovensko sa tak ocitlo na 25. mieste v Európe z celkového počtu 28 sledovaných krajín. Tieto údaje vyplynuli z výskumu, ktorý je súčasťou renomovaného medzinárodného výskumu Globálny monitor podnikania (GEM) za rok 2013. Tím viedla Anna Pilková z Univerzity Komenského v Bratislave.

Najviac príležitostí na podnikanie spomedzi európskych krajín evidujú Švédi – 64,5 % a najmenej Gréci – 13,5 %. V Európe sú Švajčiari najspokojnejšími podnikateľmi aj nepodnikateľmi a naopak, celkovo najmenej spokojní sú Rusi. Medzi hodnotené oblasti, ktoré bral GEM do úvahy, patria naplnenie predstáv a očakávaní od života, subjektívna spokojnosť so životom či vnímanie svojich životných podmienok.

Výskum tiež potvrdzuje, že všade na svete sú podnikatelia spokojnejší so svojím životom ako nepodnikatelia. Podobná situácia je podľa výsledkov GEM aj na Slovensku. Oproti vyspelým krajinám sveta i celkovému priemeru európskych krajín však v spokojnosti so životom zaostávame. Zatiaľ čo medzi nepodnikateľmi pri celkovom hodnotení prevláda mierna nespokojnosť, etablovaní podnikatelia – teda tí, ktorí pôsobia v podnikaní viac ako 3,5 roka – sú pri hodnotení celkovej spokojnosti mierne pozitívni. Naopak, začínajúci podnikatelia, sú mierne nespokojní, a to najmä tí, ktorí začínajú podnikať z nevyhnutnosti. „Podiel jednotlivcov na Slovensku, ktorí začínajú podnikať, pretože nemajú inú možnosť zabezpečiť si príjem, stále narastá. V roku 2013 až 40 % začínajúcich podnikateľov uviedlo nevyhnutnosť ako hlavný dôvod začať podnikať,“ hovorí Pilková z Fakulty managementu UK. Priaznivo sa na Slovensku vyvíja zapojenosť žien do počiatočných podnikateľských aktivít, ktorá vlani stúpla na 38 % z 29 % v roku 2011.

Globálny monitor podnikania GEM sa realizuje od roku 1999 a Slovensko sa doň zapojilo po prvýkrát v roku 2011, keď sa Fakulta managementu UK stala národným koordinátorom tohto projektu na Slovensku. Hlavným partnerom Fakulty managementu UK v tomto výskume je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Výsledky výskumu agentúre SITA poskytla hovorkyňa Univerzity Komenského Andrea Földváryová.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS