ČLÁNOK
1. garantovaná vlani hospodárila so ziskom 54 mil. Sk
31. mája 2002

Akciová spoločnosť 1. garantovaná ukončila minuloročné hospodárenie so ziskom pred zdanením vo výške 53,97 mil. Sk. Celkové výnosy spoločnosti pritom dosiahli 240,39 mil. Sk a náklady boli na úrovni 186,41 mil. Sk. Hospodárenie spoločnosti bolo podľa podpredsedu predstavenstva spoločnosti Michala Benáka približne na úrovni predchádzajúceho roka. „Výraznejšie výnosy z realizovaných investícií očakávame v tomto roku,“ dodal.

Bilančná hodnota 1. garantovanej dosiahla ku koncu decembra 2,934 mld. Sk, z čoho približne 80 % tvorili stále aktíva v objeme 2,316 mld. Sk. Obežné aktíva evidovala spoločnosť v hodnote 613,54 mil. Sk. Na pasívach spoločnosti sa vlastné imanie vo výške 2,631 mld. Sk podieľalo takmer 90 percentami. Základné imanie z toho predstavovalo 2,3 mld. Sk. Cudzie zdroje spoločnosti dosiahli k ultimu roka 301,15 mil. Sk.

Akcionári 1. garantovanej v marci schválili na mimoriadnom valnom zhromaždení výmenu listinných akcií za zaknihované s nominálnou hodnotou 1 000 Sk, ktoré by mali byť obchodovateľné na kótovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB). Výmenou akcií chce spoločnosť zosúladiť svoju činnosť so zákonom o cenných papieroch a investičných službách, ktorý garantovaný výnos zakazuje.

Takmer 90 % akcionárov už podpísalo dodatok k zmluve o odkúpení akcií spoločnosti, pričom 80 % z nich uprednostnilo výmenu svojich listinných akcií za zaknihované a zvyšná pätina sa rozhodla vymeniť ich za dlhopisy spoločnosti. Asi 10 % klientov ešte zvažuje, či dodatok k zmluve podpíše. Akcionári v marci chválili aj dispozície na emisiu dlhopisov. 1. garantovaná totiž plánuje emitovať dlhopisy v niekoľkých kolách v celkovom objeme 1,15 mld. Sk, pričom tieto by mali byť tiež obchodovateľné na burze.

Spoločnosť má takmer 49 tis. akcionárov, od ktorých vyzbierala spolu 2,6 mld. Sk. Vyzbierané prostriedky investovala 1. garantovaná do viacerých projektov a nehnuteľností, ako sú poisťovňa Kontinuita, Novácke chemické závody, Solivary Prešov, Štúdio Koliba a Ski Jasná. Odkupná hodnota akcií klientov spolu so sľúbenými výnosmi by podľa predstaviteľov spoločnosti mala byť 3,1 mld. Sk. Kapitál vložený do investičných aktivít predstavuje 2,7 mld. Sk a firma očakáva minimálny kumulovaný výnos 550 mil. Sk. Konsolidované čisté aktíva spoločnosť odhaduje na 3,8 až 4 mld. Sk a trhovú hodnotu investičných aktivít na 5,3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS